Bir yottabayt hal-hazırda istifadə olunan kompüter saxlama vahidləri içərisindəki ən böyük kompüter saxlama vahididir.

yotta (Y) – 1024-ü bildirən metrik prefiks. 1991-ci ildə qəbul olunub; qədim yunan “okto” (“səkkiz”) sözündən əmələ gəlib (okto→otta→yotta), çünki o, 10008-ə bərabərdir. 2008-ci ildə yotta- Beynəlxalq vahidlər sistemində (metrik sistemdə) ən böyük və son prefiks (ön şəkilçisi) kimi qəbul olunub.

Qeyd: 05.02.2010 etibarilə yaddaşda saxlama vahidlərinin cəmi 92 zettabayt olmuşdur

1 yottabayt

1024 zettabayt

1180591620717410000000 kilobayt

1208925819614630000000000 bayt

9671406556917030000000000 bit'ə bərabərdir

Qısacası mənim ona qarşı olan sevgimin 1 % nin yazıda olan əksi.

Mənbələr redaktə

  • İsmayıl Calallı (Sadıqov), “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”, 2017, “Bakı” nəşriyyatı, 996 s.

Xarici keçidlər redaktə