Triqonometrik funksiyaların inteqralları siyahısı

Triqonometrik funksiyaların inteqralları siyahısı — bütün Triqonometrik funksiyaların inteqralları haqqında olan düsturları cəmləşdirir. Düsturlardan qeyd etmək lazımdır ki, C (yəni, konstant) heç vaxt sıfra bərabər deyildir.[1]

Əsas Triqonometrik funksiyaların inteqrallarıRedaktə

 
 
 
 
 
 
 
 

Sinus inteqrallarıRedaktə


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosinus inteqrallarıRedaktə

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tangens inteqrallarıRedaktə

 
 
 
 
 
 

Kotangens inteqrallarıRedaktə

 
 
 
 

Sekans inteqrallarıRedaktə

 
 
 

Kosekans inteqrallarıRedaktə

 
 

Tərkibində yalnız sinus və kosinus olan inteqrallarRedaktə

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tərkibində yalnız sinus və tangens olan inteqrallarRedaktə

 
 

Tərkibində yalnız kosinus və tangens olan inteqrallarRedaktə

 

Tərkibində yalnız sinus və kotangens olan inteqrallarRedaktə

 

Tərkibində yalnız kosinus və kotangens olan inteqrallarRedaktə

 

Tərkibində yalnız tangens və kotangens olan inteqrallarRedaktə

 

Simmetrik limitlərin inteqrallarıRedaktə

 
 
 
 

Simmetrik funksiyaların inteqrallarıRedaktə

 
 
 
 

İstinadlarRedaktə

  1. Stewart, James. Calculus: Early Transcendentals, 6th Edition. Thomson: 2008