Tusi-Paskal üçbucağı

Tusi-Paskal üçbucağı — binomial əmsalların üçbucaq formasında düzülüşü.

Paskal üçbucağı kimi qeyd edilməsinə baxmayaraq, tarix göstərir ki, ilk dəfə bu üçbucağı dahi azərbaycanlı alim Nəsirəddin Tusi qurmuşdur.

Təkrarsız kombinazonlar üçün isbat etdiyimiz bərabərliyi binomial əmsalları məlum olduqda -i tapmağa imkan verir. Bunu göstərmək üçün -in ardıcıl olaraq cədvəl şəklində yazılışdır.

Bu cədvəldə olduğundan hər sətirdə birinci və sonuncu qiymətlər mövcuddur. Arada qalan hər bir element isə ondan yuxarıdakı sətirdə solda və sağda duran elementlərin sayına bərabərdir.