Bəzi Osmanlı padşahlarının anası övladları taxta çıxmadan öncə vəfat etmiş və bu səbəbdən Validə sultan ola bilməmişdir. Aşağıdakı cədvəldə həm Osmanlı padşah anaları, həm də Validə sultanları göstərilir.

Adı Oğlu olan padşah Əri olan padşah Əsl adı Əsli Validə Sultanlıq dövrü
Həlimə Xatun I Osman Ərtoğrul Qazi Həlimə Türk (Qeyd 1)
Malhun Xatun I Orxan I Osman Mala Türk (Qeyd 1)
Nilüfər Xatun I Murad I Orxan Horofira Yunan ?
Gülçiçək Xatun I Bəyazid I Murad Mariya Bolqar ?
Dövlət Xatun I Mehmed I Bəyazid Dövlət Türk, Gərmiyanoğulları Bəyliyi (Qeyd 1)
Əminə Xatun II Murad I Mehmed Əminə Türk, Dulqədiroğulları bəyliyi 1421-1449
Hüma Xatun II Mehmed II Murad Xədicə Alimə Türk, Candaroğulları Bəyliyi 1444-1446
Sitti-Mükrimə Xatun II Bəyazid II Mehmed Mükərimə Türk, Dulqədiroğulları bəyliyi (Qeyd 1)
I Gülbahar Xatun II Bəyazid II Mehmed Əminə Alban 1481-1492

(Qeyd 2)

II Gülbahar Xatun I Səlim II Bəyazid ? Yunan (Qeyd 3)
Ayşə Hafsa Sultan I Süleyman I Səlim Aişə Krım tatarı 1520-1534
Xürrəm Hasəki Sultan II Səlim I Süleyman Rokselena Ukraynalı (Qeyd 1)
Afifə Nurbanu Validə Sultan III Murad II Səlim Cecilia Venesiya 1574-1583
Safiyə Validə Sultan III Mehmed III Murad Sofia Baffo Venesiya 1595-1603
Handan Validə Sultan I Əhməd III Mehmed Helena Yunan və ya Boşnak 1603-1605
Həlimə Validə Sultan I Mustafa III Mehmed Altunşah Abxaz 1617-1618

1622-1623 (Qeyd 2)

Mahfiruz Xədicə Sultan II Osman I Əhməd Mariya/Yevdokiya Yunan 1618-1620
Mahpeykər Kösəm Validə Sultan IV Murad

I İbrahim

I Əhməd Anastasiya Yunan 1623-1648
Turhan Xədicə Validə Sultan IV Mehmed I İbrahim Nadya Ukraynalı 1648-1682
Saliha Dilaşub Validə Sultan II Süleyman I İbrahim Katerina Serb 1687-1689
Xədicə Müəzzəz İkinci Hasəki Sultan II Əhməd I İbrahim Eva Ukraynalı (Qeyd 1)
Əmətullah Rabiyə Gülnuş Sultan II Mustafa

III Əhməd

IV Mehmed Evmanya Vorya Venesiya 1695-1715
Saliha Sebkati Validə Sultan I Mahmud II Mustafa Aleksandra Yunan vəya rus 1730-1739
Şahsüvar Validə Sultan III Osman II Mustafa Mariya Serb 1754-1756
Əminə Mihrişah İkinci Qadın Əfəndi III Mustafa III Əhməd Janet Fransız vəya gürcü (Qeyd 1)
Rəbiyə Şərmi Qadın Əfəndi I Əbdülhəmid III Əhməd Ida Çərkəz vəya fransız (Qeyd 1)
Mihrişah Validə Sultan III Səlim III Mustafa Agnes Genuyalı 1789-1805
Nükət-Səda Sultan IV Mustafa I Əbdülhəmid Nükhet ? (Qeyd 1)
Aişə Səniyəpərvər Sultan IV Mustafa I Əbdülhəmid Sonya Bolqar 1807-1808 (Qeyd 2)
Nəqşi-dil Validə Sultan II Mahmud I Əbdülhəmid Aimée du Buc Fransız 1808-1817 (Qeyd 2)
Bəzmi-aləm Validə Sultan I Əbdülməcid II Mahmud Suzan Gürcü 1839-1853
Pərtəv-Nihal (Pərtəvniyal) Validə Sultan Əbduləziz II Mahmud Besîme Rumın 1853-1876
Şevk-Əfza Validə Sultan V Murad I Əbdülməcid Vilma Laz vəya gürcü 1876-1876
Tir-i-Müjgan Üçüncü Qadın Əfəndi II Əbdülhəmid I Əbdülməcid Müjgân Çərkəz vəya erməni (Qeyd 1)
Rahimə Piristü Validə Sultan II Əbdülhəmid I Əbdülməcid Râhime Çərkəz 1876-1904 (Qeyd 2)
Gül-Camal Dördüncü Qadın Əfəndi V Mehmed I Əbdülməcid Sofya Alban (Qeyd 1)
Gül-İstü (Gülüstan Münirə) Dördüncü Qadın Əfəndi VI Mehmed I Əbdülməcid Münire Laz (Qeyd 1)

QeydlərRedaktə

  • Qeyd 1 : Öz anasıdır. Ya oğlu taxta çıxmamış vəfat etmişdir, ya da başqa səbəbdən validə sultan ola bilməyib
  • Qeyd 2 : Öz anası deyil. Ancaq onu böyütmüş və mənəvi anası olaraq Validə Sultan olmuşdur.
  • Qeyd 3 : Öz və mənəvi anaları fərqli qaynaqlarda fərqli olaraq qeyd edilir.