Vaqif Gülmurad oğlu Ramazanov (1944, Siyəzən rayonu2014) Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya fakültəsinin faydalı qazıntılar kafedrasının professoru, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru.

Vaqif Ramazanov
Doğum tarixi 1944
Doğum yeri
Vəfat tarixi 2014
Vətəndaşlığı
Təhsili
Fəaliyyəti geoloq
Elmi dərəcəsi

Həyatı redaktə

Ramazanov Vaqif Gülmurad oğlu 1944-cü ildə Siyəzən rayonunun Sağlovcan kəndində anadan olmuşdur. 1970-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Geoloji-coğrafiya fakultəsini bitirib, mühəndis geoloq ixtisasına yiyələnmişdir. 1970-ci ildə Azərbaycan Nazirlər Sovetinin nəzdində olan Geologiya İdarəsi sistemində Kəlbəcərdə əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1970–1978-ci illərdə Kəlbəcərdə qızıl, civə, sürməmis yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı ilə məşğul olmuşdur. 1978–82-ci illərdə AEA-nın Geologiya İnstitutunun Geofizika Elmi Mərkəzində şöbə müdiri vəzifəsində işləmişdir. 1981-ci ildə "Kəlbəcər çöküntülərinin endogen filiz əmələ gəlmələri və onların yerləşməsi qanunauyğunluqları" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək giologiya-mineralogiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. 1993-cü ildə "Azərbaycanın mis-porfir formasiyası" müvzusunda doktorluq dissrtasiyasını müdafiə etmişdir. V.Ramazanov 4 ildən çox bir müddətdə Azərbaycan Ali Atestasiya Komissiyasında ekspert işləmişdir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin elmi şurasının üzvü olmuşdur. 10 ildən çox BDU-da doktorluq müdafiəsi üzrə ixtisaslaşdırılmış şuranın elmi katibi olmuşdur. Geologiya fakültəsində elmi şurasının və "Bilgi dərgisi" jurnalının redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur.[1]

Əmək fəaliyyəti redaktə

Geologiya İdarəsi, MEA Geologiya İnstitutu Geofizika EM, "AIMROC" şirkəti, BDU-da işləyib.

1982–2014-cü illərdə BDU-da Faydalı qazıntılar kafedrasında çalışıb.

Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı, riyazi geologiya, litosfer tavaları tektonikası və filizəmələgəlmə dərsləri üzrə mühazirələr deyirdi.

119 məqalənin, 6 monoqrafiyanın, 9 kitabın müəllifidir. Yetişdirdiyi elimlər namizədlərinin və doktorların sayı 9 nəfərdir.

Təcürbələr və elmi yenilikləri redaktə

Kiçik Qafqazın nəcib və əlvan metal yataqlarının geoloji quruluşu, bir sıra genetik problemləri, əmələ gəlmə şəraitləri, yerləşmə qanuna uyğunluqları, proqnozlaşdırılması, axtarışı və kəşfiyyatı.[2]

Tədqiqat sahəsi redaktə

Endogen filizəmələgəlmə problemləri, filiz yataqlarının geologiyası, proqnozlaşdırılması, axtarışı va kəşfiyyatı.

Seçilmiş əsərləri redaktə

 • 2005 — Çovdar qızıl sahəsinin geoloji-struktur şəraiti. BDU xəbərləri,N2.
 • 2005 — Çovdar filiz sahəsinin geoloji quruluşu və əmələgəlməsinin struktur şəraiti. AMEA, Xəbərlər,N4.
 • 2006 — Murovdağ filiz rayonunuu geoloji öyrənilməsinin təhlili və perspektivliyinin qiymətləndirilməsi. Bilgi dərgisi,1–2.
 • 2007 — Azərbaycanın mineral-xammal resursları və onların istifadə perspektivləri. Moskva, Qornıy Jurnal s. 14–19.
 • 2007 — Gədəbəy filiz rayonu mis-porfir yataqlari filiz-maqmatik sistemləri modelinin geoloji-geofiziki və geokimyəvi əsasları Akad. M.Ə.Qaşqayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Elm Sesiyanın materialları, Bakı, 58–84 səh.

Kitablar redaktə

 • 1990 — Mis-molibden porfir yataqları,Bakı,Azərnəşr, 375 s.
 • 1991 — Riyazi statistikanın geologiyada tətbiqi, Bakı,BDU.
 • 1995 — Əfqanıstanın metallogeniyası, Bakı.
 • Faydalı qazıntıların sınaqlaşdırılması və ehtiyatın hesablanması praktikumu
 • 2001 — Azərbaycanın qızıllı səpintiləri, Bakı, Naftapress.
 • 2003 — Azərbaycanın qızılı (rus dilində), Azərbaycan Milli Ensiklopediyasında Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 424 s.
 • 2004 — Azərbaycanın barit qurşağı,Bakı, Adiloğlu, 244 s.
 • 2005 — Azərbaycanın mineral-xammal resursları, Bakı,Ozan, 808 s.
 • 2006 — Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı (dərslik), BDU.


Həmçinin bax redaktə

Ramiz Məmmədov

Musa Məmmədov

Cəbrayıl Azadəliyev


Xarici keçid redaktə

Vaqif Ramazanov

İstinadlar redaktə

 1. Məzahir Təhməzov Kəlbəcər Ensiklopedik məlumatlar Toponimlər fotoşəkillər xəritələr
 2. "Arxivlənmiş surət". 2022-07-10 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-07-27.