Xorvatiya əhalisi

2011-ci il məlumatına görə Xorvatiya əhalisi 4 284 889 nəfər təşkil edir. Bunun 2 066 335 (48,22 %) nəfəri nəfəri, 2 218 554 (51,78 %) nəfəri isə qadınlardan[1] ibarətdir.

Xorvatiyanın əhalisi 1992—2003

Milli tərkibiRedaktə

Tarixi dinamikaRedaktə

İllərə görə Xorvatiyanın əhali dinamikası[2]:

İl Mövcud əhali Daimi əhali Əhalinin sıxlığı, nəf/km2
1857 2 181 499 38,6
1869 2 398 292 42,4
1880 2 506 228 44,3
1890 2 854 558 50,5
1900 3 161 456 55,9
1910 3 460 584 61,2
1921 3 443 375 60,9
1931 3 785 455 67,0
1948 3 779 958 66,9
1953 3 936 022 69,6
1961 4 159 696 73,6
1971 4 426 221 78,3
1981 4 601 469 81,4
1991 4 784 265 84,6
2001 4 492 049 4 437 460 79,4
2011 4 456 096 4 290 612 75,8


Milli tərkibRedaktə

 
Xorvatiyanın milli tərkibi (2001)

 

Ölkə əhalisinin 90 % xorvatlar təşkil edir. Yerdə qalan hissəsini isə serblər, boşnaklar, slovenlər, almanlar, albanlar, italyanlar, çexlər, qaraçılar və digər xalqlar təşkil edir. Milli azlıqlar arasında serblər üstünlük təşkil edir. Onların ümumi sayı 186 633 nəfər təşkil edir. İtalyanlar İstriya şəhərində, macarlar Macarıstanla sərhəddə, çexlər isə Daruvar şəhərin yaşayır.

1948—2011 illər üzrə əhalinin artım dinamikası.:

1948 siyahası 1953 siyahası 1961 siyahası 1971 siyahası 1981 siyahası 1991 siyahası 2001 siyahası 2011 siyahası
Xorvatlar 2 975 399 79.2 % 3 117 513 79.6 % 3 339 841 80.3 % 3 513 647 79.4 % 3 454 661 75.1 % 3 736 356 78.1 % 3 977 171 89.6 % 3 874 321 90,42 %
Serblər 543 795 14.5 % 588 411 15.0 % 624 985 15.0 % 626 789 14.2 % 531 502 11.6 % 581 663 12.2 % 201 631 4.5 % 186 633 4.4 %
Yuqoslaviyalılar 15 559 0.4 % 84 118 1.9 % 379 057 8.2 % 106 041 2.2 % 176 0.0 % 331 0.0 %
Müsəlmanlar 1 077 0.0 % 16 185 0.4 % 3 113 0.1 % 18 457 0.4 % 23 740 0.5 % 43 459 0.9 % 19 677 0.4 % 7 558 0.17 %
Boşnaklar 20 755 0.5 % 31 479 0.73 %
İtalyanlar 76 093 2.0 % 33 316 0.9 % 21 103 0.5 % 17 433 0.4 % 11 661 0.3 % 21 303 0.4 19 636 0.4 % 17 807 0.42 %
Macarlar 51 399 1.4 % 47 711 1.2 % 42 347 1.0 % 35 488 0.8 % 25 439 0.6 % 22 355 0.5 % 16 595 0.4 % 14 048 0.33 %
Albanlar 635 0.0 % 1 001 0.0 % 2 126 0.1 % 4 175 0.1 % 6 006 0.1 % 12 032 0.3 % 15 082 0.3 % 17 513 0.41 %
Slovenlər 38 734 1.0 % 43 010 1.1 % 39 101 0.9 % 32 497 0.7 % 25 136 0.5 % 22 376 0.5 % 13 173 0.3 % 10 517 0.25 %
Çexlər 28 991 0.8 % 25 954 0.7 % 23 391 0.6 % 19 001 0.4 % 15 061 0.3 % 13 086 0.3 % 10 510 0.2 % 9 641 0.22 %
Qaraçılar 405 0.0 % 1 261 0.0 % 313 0.0 % 1 257 0.0 % 3 858 0.1 % 6 695 0.1 % 9 463 0.2 % 16 975 0.40 %
Monteneqrolular 2 871 0.1 % 5 128 0.1 % 7 465 0.2 % 9 706 0.2 % 9 818 0.2 % 9 724 0.2 % 4 926 0.1 % 4 517 0.11 %
Makedonlar 1 387 0.0 % 2 385 0.1 % 4 381 0.1 % 5 625 0.1 % 5 362 0.1 % 6, 280 0.1 % 4 270 0.1 % 4 138 0.10 %
Digərləri/göstərilmir 36 021 1.0 % 36 942 0.9 % 35 971 0.9 % 58 028 1.3 % 110 168 2.4 % 246 354 5.1 % 124 395 2.8 % 84 991 1.98 %
Ümumi 3 756 807 3 918 817 4 159 696 4 426 221 4 601 469 4 784 265 4 437 460 4 284 889

DinRedaktə

2011-ci ilə olan məlmatlar[3]

  • Roma-Katolik kilsəsi — 86,28 %
  • Provaslavlar — 4,44 %
  • Müsəlmanlar — 1,47 %
  • Prostestantlar — 0,34 %
  • Ateistlər — 4,57 %
  • Digərləri / göstərilmiş — 3,24 %
Say Katolik Provaslav Prostestantlar Digərləri
xristianlar
Müsəlmanlar Yahudilər Şərq
dinləri
Digərləri
Aqnostiklər Ateistlər,
dinsizlər
Göstərilməyənlər Məlum deyil
Xorvatlar 3 874 321 92,9 % 0,4 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,7 % 3,2 % 1,8 % 0,1 %
Albanlar 17 513 40,6 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 54,8 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 1,6 % 2,4 % 0,2 %
Avstriyalılar 297 69,4 % 0,3 % 2,0 % 3,0 % 1,0 % 0,7 % 1,0 % 1,3 % 12,5 % 8,8 %
Boşnaklar 31 479 1,0 % 0,9 % 0,1 % 0,1 % 88,8 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 5,1 % 2,9 % 0,1 %
Bolqarlar 350 23,1 % 45,1 % 2,6 % 2,3 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 2,6 % 18,0 % 4,0 % 0,6 %
Monteneqrolular 4 517 8,4 % 40,3 % 0,5 % 0,8 % 3,5 % 0,2 % 0,3 % 5,9 % 32,3 % 7,7 % 0,1 %
Çexlər 9 641 88,4 % 0,1 % 2,5 % 0,4 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 1,0 % 4,6 % 2,5 % 0,4 %
Macarlar 14 048 66,9 % 0,6 % 23,8 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,6 % 3,7 % 2,5 % 0,3 %
Makedonlar 4 138 11,9 % 58,0 % 0,8 % 1,2 % 5,2 % 0,2 % 0,1 % 2,4 % 14,3 % 5,6 % 0,2 %
Almanlar 2 965 62,3 % 0,7 % 16,7 % 1,6 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 1,5 % 10,8 % 5,4 % 0,3 %
Polyaklar 672 87,1 % 0,9 % 0,4 % 0,4 % 0,1 % 1,2 % 5,1 % 4,3 % 0,4 %
Qaraçılar 16 975 48,9 % 14,0 % 0,4 % 1,0 % 29,7 % 0,0 % 0,7 % 0,1 % 1,5 % 2,4 % 1,2 %
Rumınlar 435 42,8 % 33,8 % 3,2 % 7,1 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % 6,7 % 5,1 % 0,5 %
Ruslar 1 279 16,3 % 57,0 % 0,8 % 1,6 % 0,7 % 0,5 % 0,2 % 2,5 % 12,7 % 7,6 % 0,1 %
Rusinlər 1 936 87,4 % 4,6 % 0,6 % 1,3 % 0,9 % 3,9 % 1,3 % 0,1 %
Slovaklar 4 753 66,5 % 0,3 % 26,1 % 0,8 % 0,1 % 0,0 % 0,6 % 2,8 % 2,5 % 0,4 %
Slovenlər 10 517 76,8 % 0,4 % 0,8 % 0,6 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 2,3 % 14,0 % 4,5 % 0,4 %
Serblər 186 633 1,3 % 85,5 % 0,2 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 9,3 % 2,1 % 0,1 %
İtalyanlar 17 807 84,7 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 1,3 % 8,9 % 3,8 % 0,4 %
Türklər 367 1,4 % 93,5 % 0,3 % 3,0 % 1,6 % 0,3 %
Ukraynlar 1 878 71,3 % 18,2 % 0,3 % 0,7 % 0,1 % 0,1 % 1,0 % 4,6 % 3,6 % 0,1 %
Moldavanlar 29 13,8 % 37,9 % 3,4 % 3,4 % 6,9 % 20,7 % 13,8 %
Yahudilər 509 2,8 % 0,6 % 0,2 % 0,6 % 52,3 % 0,4 % 0,4 % 5,9 % 28,9 % 7,7 % 0,4 %
Digərləri 8 052 23,8 % 10,1 % 5,6 % 1,9 % 29,3 % 0,1 % 3,4 % 1,0 % 2,1 % 14,2 % 8,0 % 0,5 %
Xorvatiyanın
bütün əhalisi
4 284 889 86,3 % 4,4 % 0,3 % 0,3 % 1,5 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,8 % 3,8 % 2,2 % 0,3 %


Demoqrafik məlmatlarRedaktə

ƏhaliRedaktə

 

Orta yaşRedaktə

Ümumi: 40.3 il
Kişi: 38.3 il
Qadın: 42.1 il

Əhali təbii artımıRedaktə

−0.035 % (2007)

DoğumRedaktə

Hər min nəfərə 9.63 (2007)
  • 2006-cı ildə bu rəqəm 41,446 nəfər.[4]

ÖlümRedaktə

hər min nəfərə 11.57 (2007)
  • 2006-cı ildə bu rəqəm 50,378 nəfər təşkil etmişdir.

MiqrasiyaRedaktə

Hər min nəfərə 1.58 emiqrant (2007)

Uşaq ölümüRedaktə

Ümumi: hər min doğuma 6.6 ölü
Kişi: hər min doğuma 6.6 ölü
Qadın: hər min doğuma 6.6 ölü (2007)

Orta ömür müddətiRedaktə

Ümumi: 74.9 il
Kişilərdə: 71.26 il
Qadınlar: 78.75 il (2006)

HİVRedaktə

Yayılma: 0,1 % az (2001)
Xəstəliklə yaşayanlar: 200 nəfər (2001)
Vəfat edənlər: 10-dan az (2001)

Etnik qruplarRedaktə

Xorvatlar 89,6 %, Serblər 4,5 %, Boşnaklar 0,5 %, İtalyanlar 0,4 %, Macarlar 0,4 %, Slovenlər 0,3 %, Çexlər 0,2 %, Qaraçılar 0,2 %, Albanlar 0,1 %, Monteneqrolular 0,1 %, digərlri 4,1 % (2001)

İnancRedaktə

Katoliklər 87,8 %, Provaslar 4,4 %, digər xristianlar 0,4 %, müsəlmanlar 1,3 %, digərləri 0,9 %, bildirmək istəməyənlər 5,2 % (2001)

DilRedaktə

Xorvat dili 96,1 %, Serb dili 1 %, digərləri 2,9 % (İtalyan dili, Macar dili, Çex dili, Slovak diliAlman dili) (2001)

SavadlılıqRedaktə

15 yaşına qədər: 100%
Ümumi: 98,5 %
Kişi: 99,4 %
Qadın: 97,8 % (2003)

MənbəRedaktə

İstinadlarRedaktə