Zaqafqaziya Sosialist Federativ Sovet Respublikası


Zaqafqaziya SFSR — Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikası.

rus. Закавка́зская Социалисти́ческая Федерати́вная Сове́тская Респу́блика
erm. Անդրկովկասյան Սոցիալիստական Ֆեդերատիվ Դաշնային Հանրապետություն
gürc. ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციული სოციალისტური რესპუბლიკა
Zaqafqaziya Sosialist Federativ Sovet Respublikası
12 mart 19225 dekabr 1936
PaytaxtıTbilisi
Rəsmi dillərirusca, gürcücə, azərbaycanca, ermənicə
İdarəetmə formasısovet respublikası[d]
Tarixi 
• Yaranması
12 mart 1922
• Süqutu
5 dekabr 1936
Ərazisi
• Ümumi
  • 186.100 km²

Birləşmə ideyasını V.İ. Lenin Vətəndaş müharibəsindən sonra irəli sürüb. Əsas məqsəd Zaqafqaziya Respublikalarının iqtisadi və hərbi siyasi cəhətdən birləşdirilməsi, əks-inqlabçı qüvvələrin qalıqlarının məhv edilməsi, iqtisadiyyatın bərpası vəetnik düşmənçiliyin aradan qaldırılması olmuşdur.

SSRİ-nin qurulduğu ilkin illərdə sonradan 3 ayrı ittifaq ölkələrinə parçalanacaq Azərbaycan SSR, Gürcüstan SSRErmənistan SSR-dən təşkil olunmuş və 12 mart 1922-ci ildən 5 dekabr 1936-cı ilə qədər mövcud olmuş federativ ittifaq respublikası.