İbrahim Hilmi Paşa

İbrahim Hilmi Paşa (1747, İstanbul, Osmanlı İmperiyası1825, Kos[d], Cənubi Egey adaları) — III SəlimIV Mustafa səltənətlərində ümumilikdə 8 ay 20 gün sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamı.

İbrahim Hilmi Paşa
Osmanlı sədrəzəmi
14 sentyabr 1806 — 3 iyun 1807
(ləqəbi: Keçibuynuzu)
Sələfi Hafiz İsmayıl Paşa
Xələfi Çələbi Mustafa Paşa
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi 1747
Doğum yeri
Vəfat tarixi 1825
Vəfat yeri
Dəfn yeri
Atası Mehmed ağa

HəyatıRedaktə

MənbəRedaktə

 • Çelebizâde Âsım, Târih, İstanbul 1282, I, 119-121, 211-212, 231, 300;
 • Câbi Said, Târih (haz. M. A. Beyhan), Ankara 2000, s. 111, 114, 122, 138;
 • İmam Mehmed Efendi, Cerîde, Süleymaniye Ktp., Zühdü Bey, TY, nr. 453, vr. 31b, 33a, 34a-b;
 • Abdülfettah Şefkat Bağdâdî, Zeyl-i Hadîka (Hadîkatü’l-vüzerâ içinde), s. 13-15 (azil ve tayin tarih ve sıraları sıhhatli değildir);
 • Vâsıf, Târih, İÜ Ktp., TY, nr. 6013, vr. 149a, 287b;
 • Yayla İmâmı Risâlesi: Târîh-i Vekāyi-i Selimiyye (haz. Fahri Ç. Derin, TED, III, [1973] içinde), s. 213-272;
 • Cevdet, Târih, VIII, 69, 103, 134-135, 186 vd., 189, 347-348;
 • Mustafa Necib, Târihçe, İstanbul 1280, s. 21, 64, 84-85;
 • W. Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa, Gotha 1859, VI, tür.yer.;
 • Schlechta-Wssehrd - O. Freiherr von, Die Revolutionen in Constantinopel in den Jahren 1807 und 1808, Wien 1882, s. 65, 73, 127-130;
 • Sicill-i Osmânî, I, 154 (azil ve tayin tarih ve sıraları sıhhatli değildir);
 • İ. Hakkı Uzunçarşılı, Meşhur Rumeli Âyânlarından Tirsinikli İsmail, Yılıkoğlu Süleyman Ağalar ve Alemdar Mustafa Paşa, İstanbul 1942, s. 54, 60-62, 65-69, 107;
 • a.mlf., “Nizâm-ı Cedid Ricâlinden Kadı Abdurrahman Paşa”, TTK Belleten, XXXV/138 (1971), s. 245-302;
 • Danişmend, Kronoloji, IV, 84-86, 88-89; V, 69;
 • Mufassal Osmanlı Tarihi, İstanbul 1962, V, 2799, 2805, 2810, 2819, 2864-2865.