İmperializm

dövlətlər arasında dominantlıq vasitəsilə qeyri-bərabər münasibətlərin yaradılması

İmperializm — Dövlət maraqlarından asılı olaraq . Digər dövlətlərin daxili işlərinə qarışmaq . Kapitalizmin son mərhələsidir . Bu mərhələdə inhisarçı şirkətlər ilə imperyalist dövlət birləşir