İmperializm

dövlətlər arasında dominantlıq vasitəsilə qeyri-bərabər münasibətlərin yaradılması

İmperializmkapitalizmin son stadiyası. Kapitalizmin bu stadiyasında dövlətlə, inhisarçı şirkətlər birləşir və xarici ölkələrə qarşı ekspansiyaya başlayır.