İnformatik

İnformatikİnformatika elmi ilə məşğul olan şəxs. İnformatik adətən kompüter sistemlərinin nəzəri tərəfi ilə məşğul olur.

İNFORMASİYA NƏZƏRİYYƏSİ-məlumatların ötürülməsi insan fəaliyyətinin ən mühüm nölərindən biridir.Teleqrafın,telefonun və internetin ixtira edilməsi bəşəriyyətin özünün varlığını dəyişdirdi.Məlumatın ötürülməsi prosesini təhlil etsək,bütün rəngarengliklərə (danışıqdan tutmuş kompüter komandalarına qədər) baxmayaraq,iki əsas mərhələni ayırırlar.Öncə məlumat ötürmək sonra isə saxlamaq.