Şəhid Əli Paşa

Şəhid Əli Paşa (1667, İznik5 avqust 1716, Petrovaradin müharibəsi) — III Əhməd səltənətində 3 il 3 ay 9 gün sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamı.[1][2][3][4]

Şəhid Əli Paşa
27 aprel 1713 – 5 avqust 1716
ƏvvəlkiHoca İbrahim Paşa
SonrakıHacı Xəlil Paşa
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi
Doğum yeri Bursa
Vəfat tarixi
Vəfat yeri
Dəfn yeri
Fəaliyyəti siyasətçi
Atası Hacı Hüseyn ağa
Həyat yoldaşı Fatma Sultan
Dini Sünni, İslam
Rütbəsi general

Həyatı redaktə

Mənbə redaktə

 • a.mlf., Fetihnâme-i Cezîre-i Mora, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3655/4;
 • Dilâverzâde Ömer, Zeyl-i Hadîkatü’l-vüzerâ (Hadîkatü’l-vüzerâ içinde), s. 19-24;
 • Ayvansarâyî, Hadîkatü’l-cevâmi‘, I, 113-114;
 • a.mlf., Vefeyât-ı Selâtîn, s. 72-73, 113;
 • a.mlf., Mecmûa-i Tevârih (haz. Fahri Ç. Derin – Vahid Çabuk), İstanbul 1985, s. 24, 32, 82, 135;
 • Hammer, HEO, XIII, 262-314;
 • Zinkeisen, Geschichte, V, 321 vd.;
 • Tayyarzâde Atâ Bey, Târih, İstanbul 1293, II, 84-100;
 • Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV/2, s. 300-305;
 • Ahmed Refik [Altınay], Hicrî On İkinci Asırda İstanbul Hayatı (1100-1200), İstanbul 1988, s. 56-59;
 • N. Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (trc. Nilüfer Epçeli), İstanbul 2005, IV, 271-285, 303, 308;
 • Mehmed Galib, “Ta‘lîmât-ı Şehîd Ali Paşa”, TOEM, I/3 (1326), s. 137-149;
 • Remzi, “Belgrad’da Damad Ali Paşa Türbesi”, a.e., VII/39 (1332), s. 189-192;
 • M. Cavid Baysun, “Ali Paşa”, İA, I, 328-330;
 • R. Mantran, “ʿAlī Pas̲h̲a Dāmād”, EI2 (İng.), I, 395;
 • Nihat Azamat, “La‘lîzâde Âbdülbâkī”, DİA, XXVII, 90-91.

İstinadlar redaktə

 1. B. Brue, Journal de la campagne que le grand vesir Ali Pacha a faite en 1715 pour la conquète de la Morée (ed. A. Dumont), Paris 1870;
 2. M. de Bonnac, Mémoire historique sur l’ambassade de France à Constantinople (ed. Ch. Schefer), Paris 1894, tür.yer.;
 3. İsmail E. Erünsal, Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri: Tarihi Gelişimi ve Organizasyonu, İstanbul 2008, s. 185, 186-190, 194;
 4. Abdülkadir Özcan, “Şehid Ali Paşa’ya İzafe Edilen Talimatnâmeye Dair”, TED, sy. 12 (1982), s. 191-202;