Azərbaycan SSR əməkdar rəssamlarının siyahısı

1960-cı illər redaktə

1964 redaktə

29 iyun 1964-cü ildən:[a]

1967 redaktə

7 iyul 1967-ci ildən:[b]

21 oktyabr 1967-ci ildən:[c]

1970-ci illər redaktə

1972 redaktə

7 fevral 1972-ci ildən:[d]

 • Toropov Yuri Alekseyeviç — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının rəssamı

1973 redaktə

26 oktyabr 1973-cü ildən:[e]

1976 redaktə

23 dekabr 1976-cı ildən:[f]

1977 redaktə

5 dekabr 1977-ci ildən:[g]

1979 redaktə

9 fevral 1979-cu ildən:[h]

1980-ci illər redaktə

1980 redaktə

18 dekabr 1980-ci ildən:[i]

1982 redaktə

1 dekabr 1982-ci ildən:[j]

1988 redaktə

28 aprel 1988-ci ildən:[11]

 • Bağırov Qalib İsgəndər oğlu — Sovet Azərbaycanının 50 illiyi adına Kirovabad çini qablar zavodunun baş rəssamı
 • İsmayılov İsmət Şirəli oğlu — V. İ. Lenin adına Şəki İpək İstehsalat Birliyinin rəssamı

7 may 1988-ci ildən:[k]

 • Hacıyeva Bəyim Əzizbala qızı — rəssam
 • Mehdiyev Ağa Cəfər oğlu — rəssam
 • Seyfullayev Qafar Süleymanoviç — rəssam
 • Xruslov Viktor Vladimiroviç — rəssam

1989 redaktə

4 may 1989-cu ildən:[l]

 • Məlikov Qurban Allahverdi oğlu — televiziya quruluşçu rəssamı

17 may 1989-cu ildən:[m]

 • Haqverdiyev Səməd Yunus oğlu — rəssam-rəngkar
 • Rəsulov Əşrəf Yaqub oğlu — şəbəkə rəssamı

1990-cı illər redaktə

1990 redaktə

2 iyun 1990-cı ildən:[n]

Həmçinin bax redaktə

İstinadlar redaktə

 1. Азәрбајҹан ССР Али Советинин Рәјасәт Һеј'әтиндә // Коммунист. № 151 (12622). 30 ијун 1964-ҹү ил. С. 1.
 2. Республиканын бир груп мәдәнијјәт вә инҹәсәнәт ишчисинә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 159 (13547). 8 ијул 1967-ҹи ил. С. 1.
 3. Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 250 (13638). 22 октјабр 1967-ҹи ил. С. 2.
 4. С. Вурғун адына Гырмызы Әмәк Бајрағы орденли Азәрбајҹан Дөвләт Рус Драм Театры ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 32 (14942). 8 феврал 1972-ҹи ил. С. 2.
 5. Ҝ. Һ. Мустафајева јолдаша Азәрбајҹан ССР-ин әмәкдар рәссамы фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 253 (15468). 27 октјабр 1973-ҹү ил. С. 3.
 6. Республика кино сәнәти ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 301 (16430). 25 декабр 1976-ҹы ил. С. 3.
 7. Республиканын тәсвири сәнәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 283 (16718). 6 декабр 1977-ҹи ил. С. 1.
 8. М. Горки адына Азәрбајҹан Дөвләт Ҝәнҹ Тамашачылар Театрынын ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 34 (17073). 10 феврал 1979-ҹу ил. С. 2.
 9. Ә. Әзимзадә адына Азәрбајҹан Дөвләт Рәссамлыг Мәктәбинин мүәллимләринә республика фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 290 (17626). 19 декабр 1980-ҹи ил. С. 2.
 10. Республика тәсвири сәнәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 277 (18211). 3 декабр 1982-ҹи ил. С. 3.
 11. Әмәјә ҝөрә мүкафатлар // Коммунист. № 101 (20569). 29 апрел 1988-ҹи ил. С. 3.
 12. Тәсвири сәнәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан ССР Али Советинин Мә’луматы. № 9 (766). 1988. С. 7–8.
 13. Республиканын күтләви информасија васитәләри ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан ССР Али Советинин нәшри. № 9 (790). Бакы. 15 мај 1989-ҹу ил. С. 12–13.
 14. Республиканын мәдәнијјәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан ССР Али Советинин нәшри. № 10 (791). Бакы. 31 мај 1989-ҹу ил. С. 4–6.
 15. Сумгајыт шәһәринин инҹәсәнәт усталарына Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Президентинин Фәрманы // Коммунист. № 122 (21190). 3 ијун 1990-ҹы ил. С. 1.
Sənədlər
 1. Sənaye, kənd təsərrüfatı, elm, mədəniyyət, səhiyyə və maarifi inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə və Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasının 150 illiyi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin 1964-cü il 29 iyun tarixli fərmanı[1]
 2. Azərbaycan sovet incəsənətinin inkişafı sahəsindəki xidmətlərinə görə və Moskva şəhərində Azərbaycan SSR həftəsinin müvəffəqiyyətlə keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq Respublikanın bir qrup mədəniyyət və incəsənət işçisinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 7 iyul 1967-ci il tarixli Fərmanı[2]
 3. Respublikada xalq təsərrüfatının, mədəniyyətin, maarifin, səhiyyənin inkişafı sahəsində xidmətlərinə görə və ictimai həyatda iştirak etdiklərinə görə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 oktyabr 1967-ci il tarixli Fərmanı[3]
 4. S. Vurğun adına "Qırmızı əmək bayrağı" ordenli Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında uzun illər fəaliyyətinə görə və teatrın 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq S. Vurğun adına "Qırmızı əmək bayrağı" ordenli Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 7 fevral 1972-ci il tarixli Fərmanı[4]
 5. Azərbaycan sovet təsviri sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Güllü Hacı qızı Mustafayeva yoldaşa "Azərbaycan SSR-in əməkdar rəssamı" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 oktyabr 1973-cü il tarixli Fərmanı[5]
 6. Sovet kino sənətini inkişaf etdirməkdə xidmətlərinə görə və Azərbaycan kinosunun 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq respublika kino sənəti işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 dekabr 1976-cı il tarixli Fərmanı[6]
 7. Sovet təsviri sənətini inkişaf etdirməkdə xidmətlərinə görə respublikanın təsviri sənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 5 dekabr 1977-ci il tarixli Fərmanı[7]
 8. Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının yaradılmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 9 fevral 1979-cu il tarixli Fərmanı[8]
 9. Təsviri sənət ustaları hazırlanması işində xidmətlərinə görə və Ə. Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin yaradılmasının 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq Ə. Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin müəllimlərinə respublika fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 dekabr 1980-ci il tarixli Fərmanı[9]
 10. Azərbaycan sovet təsviri sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə təsviri sənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[10]
 11. Azərbaycan sovet təsviri sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə təsviri sənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 7 may 1988-ci il tarixli Fərmanı[12]
 12. Respublikada kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın kütləvi informasiya vasitələri işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 4 may 1989-cu il tarixli Fərmanı[13]
 13. Ədəbiyyat və incəsənətin inkişafında böyük xidmətlərinə görə respublikanın mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 17 may 1989-cu il tarixli Fərmanı[14]
 14. Azərbaycan mədəniyyəti sahəsində xidmətlərinə görə Sumqayıt şəhərinin incəsənət ustalarına Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 2 iyun 1990-cı il tarixli Fərmanı[15]