Böyük girdə əzələ

Böyük girdə əzələ
Teres major.PNG
Böyük girdə əzələnin mövqeyi (qırmızı rənglə göstərilmişdir.)
Teres major muscle back.png
Böyük girdə əzələnin mövqeyi (qırmızı rənglə göstərilmişdir.)
Latınca musculus teres major
Qrey subyekt 123 442
Başlanır Kürək sümüyü aşağı bucağının arxa tərəfindən
Bağlanır Bazu sümüyünün qabarlararası şırımına
Arteriya Kürəyi dolanan arteriya, kürək arteriyası
Sinir aşağı kürəküstü sinir (C6 və C7)
Vəzifəsi Bazunu içəri, daxilə hərlətmək.
Dorlands
/Elsevier
12551115

Həmçinin baxRedaktə