Bazunun üçbaşlı əzələsi

Triseps - qolun arxasında yerləşən əzələ. Qolun üç başı əzələsi olaraq da adlanır. Triseps dirsəyə bağlı əzələdir və dirsəyin hərəkət etdirilməsində böyük rola sahibdir.

Bazunun üçbaşlı əzələsi
Bazunun üçbaşlı əzələsi qırmızı rənglə göstərilmişdir
Bazunun üçbaşlı əzələsi.
Latınca musculus triceps brachii
Qrey subyekt 124 444
Başlanır
Bağlanır Dirsək sümüyünün olekranon çıxıntısına
Arteriya Dərin bazu arteriyası
Sinir Mil siniri, qoltuq siniri
Vəzifəsi Saidi dirsəkdən açmaq, uzun başı: bazunu açmaq və nizamlamaq

İstinadlar

redaktə