Beynəlxalq turizm təşkilatlarının siyahısı

Belnəlxalq turizm təşkilatları- Turizmin düzgün və davamlı inkişafını təmin etməkdən ötrü yaradılmışdır.

ISTARedaktə

İSTA- Ekskursiya və Turizm Təşkilatçılarının Beynəlxalq Assosiasiyasıdır.

Ümumi məlumatRedaktə

Bu təşkilat 1952-ci ildə təsis edilmişdir. Mənzil-qərargahı Portuqaliyanın paytaxtı Lissabondadır.

Təşkilatın məqsədiRedaktə

Bu təşkilat qarşılıqlı informasiya mübadiləsi vasitəsi ilə üzvləri arasında əlaqə və əməkdaşlığın inkişafına yardım etmək, digər təşkilatlarla dostluq münasibətləri və əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, üzv ölkələrdə ekskursiya xidmətini təkmilləşdirmək, ekskursiya xidmətinin yaxşılaşdınlması, həmçinin qanunvericilik xarakteri daşıyan müvafiq qanun, norma və qərarların qəbulu məsələsində turizmlə bağlı hökumət orqanlan ilə əməkdaşlıq etmək kimi funksiyaları özündə birləşdirir.

FICTRedaktə

FİCT- Beynəlxalq Turizm Mərkəzləri Federasiyasıdır

Ümumi məlumatRedaktə

Bu təşkilat 1948-ci ildə təsis edilmişdir. Mənzil-qərargahı Lixtenşteynin paytaxtı Vadus şəhərindədir.

Təşkilatın məqsədiRedaktə

Turizm və informasiya xidməti rəhbərləri arasında daimi əlaqələrin yaradılması, texniki sənədlərin yığılması, nəşri və yayılması, həmçinin əməkdaşlıq hərəkatının təşkilini özündə birləşdirir.

IFTORedaktə

İFTO - Beynəlxalq Turoperator!ar Federasiyasıdır.

Ümumi məlumatRedaktə

1970-ci ildə təsis edilmişdir. Mənzil-qərargahı Böyük Britaniyanın paytaxtı London şəhərindədir.

Təşkilatın məqsədiRedaktə

Buraya mehmanxana yerləşdirilməsi və xidməti, aviabiletlərin alınması üçün lisenziya verilməsi, gömrük, turist və mehmanxana qanunvericiliyi, hökumət və qeyri-hökumət turizm təşkilatları ilə əməkdaşlıq məsələlərini həll etməkdir.

WLRARedaktə

WLRA - Asudə Vaxt və istirahət Məsələləri ilə bağlı Ümumdünya Assosiasiyasıdır.

Ümumi məlumatRedaktə

1956-cı ildə təsis edilmişdir. Mənzil-qərargahı ABŞ Nyu-York şəhərindədir.

Təşkilatın məqsədiRedaktə

Buraya inkişaf etməkdə olan ölkələrdə gənclərin, yaşlıların, əlillərin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, asudə vaxtın və istirahətin düzgün təşkili, cəmiyyətin sosial inkişafı məsələlərində istirahətin təşkilinin rolu və əhəmiyyətinin açıqlanması, bu problemlə bağlı bütün məsələlərə dair beynəlxalq forumların çağrılması; regional, milli və yerli as-sosiasiyalann təşkilinə yardım edilməsi, üzv ölkələrdə istirahət və asudə vaxtın təşkili məsələlərində milli siyasət və milli proqramların hazırlanmasına yardım etməkdir.

IATLRedaktə

IATL - Zəhmətkeşlərin Turizm və istirahət üzrə Beynəlxalq Assosiasiyasıdır.

Ümumi məlumatRedaktə

1964-cü ildə təsis edilmişdir. Mənzil-qərargahı Çexiyanın paytaxtı Praqa şəhərindədir.

Təşkilatın məqsədiRedaktə

Sülhün, dostluğun və beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi vasitəsi kimi sosial turizmin inkişafı, ödənişli məzuniyyətdən istifadə etməklə zəhmətkeşlərin hüquqlarının müdafiəsi, asudə vaxtın istifadəsi məsələləri üzrə Həmkarlar İttifaqlarının ümumi konsepsiyasının hazırlanması, müxtəlif ölkələrdə sosial turizmin inkişafı ilə bağlı təcrübə mübadiləsinin aparılması, həmçinin bu sahə ilə əlaqədar beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq etməkdir.

IFPTORedaktə

IFPTO - Sosial Turizm Təşkilatlarının Beynəlxalq Federasiyasıdır.

Ümumi məlumatRedaktə

1950-ci ildə təsis edilmişdir. İqamətgahı Fransanın paytaxtı Paris şəhərindədir.

Təşkilatın məqsədiRedaktə

Buraya turizm məsələləri ilə bağlı bütün üzv təşkilatlar arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi; turizm assosiasiyalarının təsisinə yardım edilməsi; bu təşkilatın maraqlarının BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət üzrə Komitəsi (UNESKO), Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (BƏT), həmçinin beynəlxalq avia, dəniz, avtomobil, dəmiryolu və digər nəqliyyat təşkilatlannda müdafiə edilməsi, əməkdaşlığın mübadiləsi proqramının həyata keçirilməsi, reklam və maarif məqsədli səfər və proqramların təşkilidir.

BITEJRedaktə

BITEJ -Gənclər Turizmi və Mübadiləsi üzrə Beynəlxalq Bürodur.

Ümumi məlumatRedaktə

1960-cı ildə təsis edilmişdir. Mənzil-qərargahı Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərindədir.

Təşkilatın məqsədiRedaktə

Burada gənclər turizminin və mübadiləsinin dərketmə, tərbiyə nöqteyi-nəzərindən inkişafına şərait yaratmaq; gənclər arasında anlaşma və dostluğun əldə edilməsinə yönəlmiş digər təşkilatlarla əlaqələrin inkişafına nail olmaq; gənclərlə bağlı səyahət bürolarının iş təcrübəsini, turizmin və turizm proqramlarının yeni formalarını, gənclər turizminin inkişafı tendensiyalarını öyrənməkdir.

ACITRedaktə

ACIT - Beynəlxalq Turizm Akademiyasıdır.

Ümumi məlumatRedaktə

1951-ci ildə təsis edilmişdir. Mənzil-qərargahı Monakonın Monte-Karlo şəhərindədir.

Təşkilatın məqsədiRedaktə

Beynəlxalq turizmin mədəni dəyərlərinin, beynəlxalq turizmin humanist istiqamət və tendensiyalarının mühafizəsi və inkişafı, xüsusi peşəkar turizm terminləri lüğətinin hazırlanması və nəşr edilməsi ilə bağlı praktiki işlərin aparılmasıdır.

AİDTRedaktə

AIDT - Turizm üzrə Parlamentlərarası Assosiasiyadır.

Ümumi məlumatRedaktə

1949-cu ildə təsis edilmişdir. Mənzil-qərargahı İsveçrənin paytaxtı Bern şəhərindədir.

Təşkilatın məqsədiRedaktə

Milli qanunvericilik orqanların (parlamentlər) və ictimai təşkilatların cəlb edilməsi ilə həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə turizmin inkişafına kömək etməkdir. Parlamentlərarası İttifaqla (Inter Parliamentary Union) əlaqələri vardır. 1989-cu ilin aprelində Haaqada (Niderland) bu ittifaqın təşəbbüsü ilə Ümumdünya Turizm Təşkilatı ilə birlikdə turizm məsələləri ilə əlaqədar beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Konfransda yekun sənəd kimi turizm üzrə Haaqa deklarasiyası qəbul edilmişdir.[1]

Xarici keçidlərRedaktə

Həmçinin baxRedaktə

İstinadlarRedaktə

  1. Məmmədov.C.A, Soltanova.H.B, Rəhimov.S.H Beynəlxaql turizmin coğrafiyası, Bakı 2002