BiogeokimyaRedaktə

Biogeokimya-geokimyanın bir hissəsidir. Biosferorqanizmlərin iştirakı ilə gedən geokimyəvi prosesləri öyrənir.

Biogeokimyəvi dövranRedaktə

Bio dövranın bir hissəsi olub kimyəvi maddələr mübadiləsi dövrəsini təşkil edir; canlı orqanizm, lərin fəal iştirakı ilə təbiətdə kimyəvi elementlərin dövranı.

Biogeokimyəvi əyalətRedaktə

Biri digərindən torpaq, su, bitki və heyvanat aləminin miqdarı və kimyəvi elementlərin, maddələrin tərkibi ilə seçilən yer səthinin ayrıca sahəsi. Termin və konsepsiyanın əsaslandırılması A.P. Vinoqradova (1949) aiddir.

Biogeokimyəvi xəritələşdirməRedaktə

Biogeokimyəvi rayonlaşdırma xəritədə və xəritə-sxemlərinin tərtibi. Biogeokimyəvi xəritələşdirmə biosferin quruluşunu öyrənmək və biogeokimyəvi rayonlaşdırmada mühüm metod sayılır. Biogeokimyəvi xəritələşdirmə konsepsiyası V.V.Kovalski (1957) tərəfindən dəqiq işlənib hazırlanmışdır.

Biogeokimyəvi siklRedaktə

Kimyəvi maddələrin dövranı (qeyri-üzvi mühitdən canlı orqanizmlər vasitəsilə yenidən qeyri-üzvi mühitə). Biogeokimyəvi sikl günəş enerjisi, qismən kimyəvi- reaksiyası enerjisindən istifadə etməklə başa çatır. Biogeokimyəvi sikl konsepsiya aspektində ilk dəfə V.İ. Vemadski öyrənmişdir.[1]

Xarici keçidlərRedaktə

Həmçinin baxRedaktə

  • Biokimya

İstinadlarRedaktə

  1. Qərib Məmmədov, Mahmud Xəlilov. Ensiklopedik ekoloji lüğət, Bakı 2008