Brınza pendiri (türk. Beyaz peynir) – yunanlar tərəfindən «feta» adı altında dünyada yayılan brınza Türkiyənin bütün region və rayonlarında müxtəlif üsullarla hazırlanır.Yağlı, duzlu və digər növ pendirlər var.

Brınza
Feta Cheese.jpg
Ölkə: Yunanıstan (Bizans İmperiyası)
Köhnəlmə: minimum 3 ay
Sertifikat: PDO, 2002

Brınza pendirin yaxşısı qoyun südündən edilər. Lakin Şərq və Orta Anadolu ilə Trakiya ellərində keçi də bəsləndiyi üçün saf keçi südüylə olduğu kimi qoyun və keçi qarışığı südlə də Brınza pendir edilməkdədir. Hətta bəzi yerlərdə keçi pendirini qoyun pendirindən məqbul tutanlar vardır. Çünki qoyun südündən edilən pendirlərdə qoyun südünə xas olan süd və ya qoyun qoxusu hakimdir, keçi südündə isə bu qoxu yoxdur.

Brınza pendir ediləcək südlərin mayalama dərəcəsi, mövsümə və havanın istiliyinə görə dəyişməklə birlikdə ümumiyyətlə 23° – 32 °C arasındadır.