Brend (ing. brand, [brænd] — marka) — marketinq termini, firma, onun məhsulu və ya xidməti haqqında tam informasiya. Brend həmçinin aşağıdakılar deməkdir:

  1. vəzifəsi və fərdi atributları: adı, loqotipşirkəti fərləndirən digər vizual elementləri (şrift, dizayn, simvolu və rəng sxemi).
  2. obraz, imic, şirkətin reputasiyası və s.

"brend" sözü qədim skandinav dilindəki "Brandr" sözündən törəyib, "yandırmaq,alov" kimi tərcümə olunur. Damğalar belə adlanırdı, hansıkı heyvan sahibləri öz mal-qarasını onun vasitəsiylə işarələyirdilər.[1]


MənbələrRedaktə

  1. Strategic Brand Management", 3rd edition, Kevin Lane Keller