Cənub-Şərqi Asiya

Cənub-Şərqi Asiya — Çin, HindistanAvstraliya arasında makroərazini əhatə edən region. Hind-Çin yarımadasını, Malay arxipelaqını və Asiya-Sakit okean regionunun bir hissəsini əhatə edir.Regiona İndoneziya,Laos,Myanma,Tailand,Malayziya,Yeni Qvineya,Vyetnam,Kamboca,

Dünya xəritəsində Cənub-Şərqi Asiya (yaşıl rənglə göstərilib)

Filippin adaları daxildir.

ƏdəbiyyatRedaktə

  • Берзин Э. О. Юго-Восточная Азия в 13-16 вв. — М., 1982.
  • Литвинов Н. Н. Стратегический менеджмент на примере Азиатско-Тихоокеанского региона. Монография. — Соликамск: Типограф, 2010. — 200 [10] с. — (Strategic Management in the Asian-Pacific) — ISBN 978-5-91252-029-7
  • Народы Юго-Восточной Азии. — М., 1966.
  • Погадаев Виктор. Юго-Восточная Азия // Энциклопедия для детей. Том 1. Всемирная история. — М.: Аванта+, 1996. — с. 451—457.
  • Погадаев В. А. Культура Юго-Восточной Азии: активный обмен с внешним миром при сохранении традиционной цивилизационной общности» // в сб.: «Тихоокеанское обозрение 2006—2007». — М.: Ключ-С, 2007. — С. 106—120.
  • Региональная и историческая адаптация культур в Юго-Восточной Азии. МИИ. Вып. II. — М.: Моск. фил. Геогр. Общ-ва СССР, 1982. — 127 с. Рец.: H. Steinhauer // BKI. 1983, d. 139.
  • Холл Д. История Юго-Восточной Азии. — М., 1958.
  • Шпажников С. А. Религия стран Юго-Восточной Азии. — М., 1980.
  • Юго-Восточная Азия в мировой истории. — М., 1977.
  • Юго-Восточная Азия: проблемы региональной общности. — М., 1977.