Cənub yarımkürəsi

Cənubnın ekvatorun şimalında kürəsinin yarısı

Cənub yarımkürəsiYer kürəsinin ekvatordan cənubda olan hissəsidir. Cənub yarımkürəsində təqvim yayı dekabr-fevral aylarında, təqvim qışı isə iyun-avqust aylarında olur.

Cənub yarımkürəsi
Cənub yarımkürəsi
"Ushuaia, dünyanın sonu" əfsanəsi olan afişa. Argentinadakı Ushuaia, dünyanın ən cənub şəhəridir.

Antarktida, AvstraliyaCənub okeanı bütünlüklə, Cənubi Amerika, AfrikaAsiyanın böyük hissəsi, eləcə də Atlantik, HindSakit okeanlarının cənub hissəsi Cənub yarımkürəsində yerləşir.

Argentina, Avstraliya, Boliviya, CAR, Çili, Peru, Yeni Zelandiya və digər ölkələr Cənub yarımkürəsində yerləşir.