Yazdığı Novellər:Redaktə

 • Almayerin bilməzliyi (1895)
 • Adalara qovulmuş (1896)
 • 'Narsisus'un qarası (1897)
 • Qaranlığı Ürəyi (1899)
 • Lord Cim (1900)
 • Varislər (Ford Madoks Ford ilə) (1901)
 • Qasırğa(1902, 1899 da başlayıb)
 • Romans (Ford Madoks Ford ilə, 1903)
 • Nostromo (1904)
 • Gizli Ajan (1907)
 • Batılı (Qərbi) Gözləri altında (1911)
 • Şans (1913)
 • Qalibiyyət (1915)
 • Kölgə Çizgisi(xətti) (1917)
 • Qızıl Ox (1919)
 • Nicat (1920)
 • Cinayətin Doğallığı (1923, Ford Madoks Ford ilə)
 • Gəzgin (1923)
 • Şubhəli: Bir Napolyuon Nağılı (1925; Sona çatmayıb, ölümdən sonra yayılmış)