Deltayabənzər əzələ

Deltayabənzər əzələ (lat. musculus deltoideus) — insan çiyninin səthi əzələsi olub onun xarici hüdudlarını müəyyən edir. Bazunun açılıb bükülməsini təmin edir və qolun uzaqlaşdırır. Forması üçbucağa ya yunan əlifbasının "delta" hərfinə bənzədiyi üçün deltayabənzər adlandırılmışdır.

Deltayabənzər əzələ
Deltayabənzər əzələ qırmızı rənglə göstərilmişdi
(ön prpyeksiya)
Deltayabənzər əzələ qırmızı rənglə göstərilmişdi
(Dal prpyeksiya)
Latınca musculus deltoideus
Qrey subyekt 123 439
Başlanır Körpücük sümüyünün ön kənarının lateral hissəsindən, kürək sümüyünün tin və akromion çıxıntısından
Bağlanır Bazu sümüyünün trapes qabarı
Arteriya
Sinir Qoltuq siniri
Vəzifəsi Qolu uzaqlaşdırmaq, açmaq və bükmək
Antaqonisti Belin ən enli əzələsi
Dorlands
/Elsevier
12548745

Əzələ dəstələri redaktə

Deltayabənzər əzələ anatomik qurluşca üç əzələ dəstəsindən təşkil olunmuşdur:

  • Deltayabənzər əzələnin ön dəstəsi(körpücük sümüyünün ön kənarının lateral hissəsindən başlanğıc götürür.)
  • Deltayabənzər əzələnin yan dəstəsi (kürək sümüyünün dimdik çıxıntısının yuxarı səthindən başlanğıc götürür.)
  • Deltayabənzər əzələnin dal dəstəsi (kürək sümüyünün tin çıxıntısından başlanğıc götürür.)
Deltayabənzər əzələ.
Yan proyeksiya
Yan proyeksiya
Ön proyeksiya
Ön proyeksiya
Arxa proyeksiya
Arxa proyeksiya
Animasion
Animasion
  Deltayabənzər əzələnin ön dəstəsi(körpücük sümüyünün ön kənarının lateral hissəsindən başlanğıc götürür.)
  Deltayabənzər əzələnin yan dəstəsi (kürək sümüyünün dimdik çıxıntısının yuxarı səthindən başlanğıc götürür.)
  Deltayabənzər əzələnin dal dəstəsi (kürək sümüyünün tin çıxıntısından başlanğıc götürür.)

Həmçinin bax redaktə