Dimdik-bazu əzələsi

Dimdik-bazu əzələsi
Coracobrachialis.png
Dimdik-bazu əzələsinin mövqeyi (qırmızı rənglə göstərilmişdir.)
Gray1231.png
Böyük girdə əzələnin mövqeyi (qırmızı rənglə göstərilmişdir.)
Latınca musculus coracobrachialis
Qrey subyekt 123 443
Başlanır Kürək sümüyü dimdiyəbənzər çıxıntısından
Bağlanır Bazu sümüyünün ortasına
Arteriya Bazu arteriya
Sinir Bazunun əzələ-dəri siniri (C5, C6 və C7)
Vəzifəsi Bazunu içəri, daxilə hərlətmək.
Dorlands
/Elsevier
12548663

Həmçinin baxRedaktə