Epir çarlığı

Epir çarlığı — qədim yunan dövləti.

Despotate of Epirus
Epir çarlığı
Epir çarlığı gerbi
Gerbi
Latın imperiyası və ətraf ərazilər
Latın imperiyası və ətraf ərazilər
StatusuÇarlıq
Tarixi 
• Yaranması
V əsr
• Süqutu
e.ə. 146
Əhalisi
• Təxmini
.

Epirotların vətəni cənubda Etoli İttifaqı, Şərqdə Fessaliya və Makedoniya, qərbdə isə illiriyalılar ilə həmsərhəd idi. Qısa müddət ərzində (e.ə. 280-275-ci illər) çar Epira Pirr öz vətənini yunan dünyasının ən güclü dövləti etmiş və onun ərazisində Roma respublikası ilə bərabər mübarizə aparmışdır.

Banisi Mixail Angel Duka, paytaxtı isə Arta olub. Etnik tərkibinə yunanlar, albanlar, slavyanlar və vlaxlar daxil idilər. Bəzi vilayətlərdə azad kəndli, digərlərində feodal torpaq mülkiyyəti üstün yer tuturdu.

Antik dövrdə Epir və Yunanıstan ellin tayfalarını məskunlaşdırdılar, lakin epirotlar kiçik kəndlərdə yaşadılar, şəhər-dövlətləri yaradan cənub qonşularından çox fərqləndilər.