Faktorizasiyariyaziyyatda vuruqlara ayırma. Bir çoxhədlinin, tam ədədin və ya matrisin müəyyən komponentlərin hasili şəklində yazılmasıdır. Məsələn, 15 ədədi 3 və 5 rəqəmlərə faktorizasiya olunur (15=3x5), ya da x2-4 polinomu (x - 2)(x + 2) şəklində yazıla bilir x2-4 = (x - 2)(x + 2).

Xarici keçidlər Redaktə

  • Hasil Wolfram Mathworld saytında