Volksdeutsche (azərb. etnik almanlar‎) — vətəndaşlıqdan asılı olmayaraq Nasist Almaniyası terminologiyasında “Almanların insan və ya irq baxımından” (Etnik Almanlar) tərifi idi. Bu termin nasistlər tərəfindən almanları vətəndaşlıq yox, irqləri əsasında təsvir etmək üçün istifadə edilmişdir və beləliklə, yəhudi olmadıqları təqdirdə, Nasist Almaniyasının hüdudlarından kənarda yaşayan almanları da əhatə edirdi.

Çexoslovakiyadakı Sudetendeutsches Freikorps üzvü olan bir Volksdeutsche qrupu.

Almaniyada yaşayan Alman vətəndaşı olan İmperiya Almanlarından (Reichsdeutsche) fərqli olaraq, Volksdeutsche termini 1936-cı ildən bəri digər ölkələrdə yaşayan Alman vətəndaşlarını göstərmiş Auslandsdeutsche (xaricdəki almanlar, alman köçəriləri) termini ilə də ziddiyyət təşkil edir. “İmperiya Almanı” və “Etnik Alman” (Volksdeutsche) arasındakı fərq, Almaniyada və ya başqa bir bölgədən olmasına baxmayaraq Etnik Alman olaraq adlandırılanların, Almaniyada işləmək və ya səs vermək üçün qanuni vətəndaşlıqlarını təsdiq edən sənədlərinin olmaması idi. Bu sənədlər Almaniya tərəfindən Birinci Dünya Müharibəsi dövründə və ya sonrasında itirilmişdir.

Volksdeutsche, nasistlərin hazırladığı xüsusi mədəni, sosial və tarixi meyarlara əsaslanaraq dövlət daxilindəki azlıqlar da daxil olmaqla “irqi” qruplara bölündü.

İkinci Dünya Müharibəsi zamanı əsir götürülmüş və Volksdeutsche kimi təyin olunaraq müəyyənləşdirilmiş şəxslər sərbəst buraxılmışdırlar. Bəziləri Trawniki qruplarına daxil edilmişdirlər.