Karbi nahiyəsi

(Karbi mahalı səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Karbi mahalı — XIV əsr-XIX əsrlərdə inzibati nahiyə. İrəvan xanlığına tabe olmuş mahal.[1]

Elxanilər dövlətinin Çuxursəəd tüməninin Karbi nahiyəsi

Matenadaranda saxlanan alqı-satqı sənədlərinə görə, hələ 1431-ci ildə Ağqoyunlu Yaqub padşahın nümayəndəsi Əmir Rüstəm 7 kəndi (Vağarşabad (Eçmiədzin-Üçkilsə), Əştərək, Batrinc, Noraqavit, Ağunatun, KirəcliMuğni) katolikos Qriqor Makuluya 530 min Təbriz dinarına satmışdı.[2]

1441-ci ildə erməni katalikoslarının fəaliyyət mərkəzi Kilikiyanın Sis şəhərindən Azərbaycana - İrəvan yaxınlığındakı Üçkilsə (Üçmüədzin) Cahanşah Qaraqoyunlu fərman vermiş

1590-ci ilin icmal dəftərinə görə Osmanlı İmperiyasının İrəvan əyalətinə tabe olan Karbi nahiyəsində aşağıdakı kəndlər mövcud idi: 73 kənd

 • Karpi kəndi
 • Öşgan
 • Masdıra
 • Abdallar məzrə ("əkin yeri") - Maçdərə kəndinin yaxınlığında yerləşİR. "Kasim vələdi Yusif" adlı bir şəxsə (mülkədara) məxsus olmuş
 • Maçdərə kəndi
 • Qoş kəndi
 • Qızıləyrək kəndi
 • Əxis (?) kəndi
 • Pirtəkiyyəsi kəndi
 • Pireken kəndi
 • Kötüklü məzrə`əsi
 • Qızılağıl və Dəmirkilsə məzrə`əsi.
 • Zopanus kəndi
 • Parpi kəndi
 • Arani məzrə`əsi
 • Xızır İlyas məzrə`əsi
 • Uşi kəndi
 • Maqta kəndi
 • Xanevənk kəndi
 • Ədis kəndi
 • Əştərək
 • Molla Dursun kəndi.
 • Tus kəndi
 • Firənk kəndi
 • Qızıldəmir kəndi
 • Ağdəmir kəndi
 • Kəranpa (?) kəndi
 • Oşakan kəndi
 • Hacı Qaralı (Hacıqara (Üçkilsə)) kəndi
 • Kətxuda Tal (?) məzrə`əsi.
 • Hacılar kəndi
 • Yoncalıq məzrə`əsi
 • Hacavəng məzrə`əsi.
 • Dığır kəndi
 • Batrınc kəndi
 • Qaraağıl kəndi
 • Ağcaqala kəndi. Başqa adı Xatunkənddir.
 • Üçkilsə kəndi
 • Əbdürrəhman məzrə`əsi.
 • Zaviyyə kəndi
 • Yataq (?) kəndi
 • Səliğar kəndi
 • Xəlifəkənd. Başqa adı Bayqaradır.
 • Muğanlı kəndi - (Muğancıq (Üçkilsə))(kəndin əhalisinin Boyat tayfasına mənsub olması qeyd olunmuşdur )
 • Uçan kəndi
 • Lazrəvan (?) kəndi
 • Sarıvəng kəndi
 • Sərkuni kəndi
 • Ərzincan məzrə`əsi.
 • Daşlı kəndi
 • Ərdic kəndi
 • Körpəli kəndi
 • Xəzaviz (?) kəndi
 • Palu kəndi
 • Xockəri kəndi
 • Ağnadon kəndi
 • Yasaqlı kəndi
 • Ənqurik kəndi
 • Avan kəndi
 • Başsız kəndi
 • Dükan kəndi
 • Əlibəyli kəndi
 • Şəhidi-Allah (?) kəndi
 • Xatunarıqlı kəndi
 • Mehmandar kəndi
 • Əliyarküs (?) kəndi
 • Əyrək kəndi
 • Saat məzrə`əsi
 • Şeyxzadəli qışlağı
 • Uluxanbəyli qışlağı (indiki Uluxanlı)
 • Sələpürd kəndi
 • Şeyxəliviranı məzrə`əsi
 • Azərku (?) kəndi
 • Yaşıllar kəndi
 • Piri kəndi
 • Sağasgird (?) kəndi
 • Sarıyer (?) kəndi.

XVIII əsr erməni katalikosu və salnaməçisi İrəvanlı Simeonun “Cambr” əsərində Karpi dairəsində yerləşən Aqcots monastrına məxsus Çatqıran kəndinin adını çəkmişdir.[3]

1728-ci ilin icmal dəftərinə görə Osmanlı İmperiyasının İrəvan əyalətinin İrəvan livasınə tabe olan Karbi nahiyəsində aşağıdakı kəndlər mövcud idi: 166 kənd 59 boş kənd var idi.[4]

 • Abaran
 • Karbi kəndi. Gəlir: 52.000 ağça
 • Batrınc (Patrinc) kəndi. Gəlir: 15.000 ağça
 • Sərkovit kəndi. Gəlir: 9.000 ağça - Ermənilərin yaşadığı kəndlərdəndir.
 • Ələkli kəndi. Gəlir: 9.500 ağça
 • Siyaqut kəndi. Gəlir: 12.000 ağça
 • Kosacan kəndi. Gəlir: 12.000 ağça
 • Aşağı Parçı kəndi. Kəndin başqa adı Vayxırdır. Gəlir: 12.600 ağça
 • Zülfüqar qışlağı. Əhalisi Bayat əşirətindəndir. Gəlir: 2.880 ağça
 • Oğuzdaş kəndi. Gəlir: 4.000 ağça
 • Aşağı Qarxın kəndi. Gəlir: 4.500 ağça
 • Qalacıq kəndi. Gəlir 14.500 ağça
 • Yuxarı və Aşağı Aralıq kəndləri. Gəlir: 9.500 ağça
 • Qazançılı kəndi. Kəndin başqa adı Yengicədir. Gəlir: 3.000 ağça
 • Yuxarı Əlişar kəndi. Gəlir: 3.000 ağça
 • Aşağı Noraşen kəndi. Gəlir: 10.060 ağça
 • Qarabürc kəndi. Gəlir: 15.000 ağça
 • Aşağı Şəhriyar kəndi. Gəlir: 7.800 ağça
 • Yalqızağac kəndi. Gəlir: 7.700 ağça
 • Məlikkənd. Kəndin başqa adı Daşarxdır. Gəlir: 11.700 ağça
 • Vəzirabad məzrə`əsinin yaxınlığında yerləşən Pirverdi qışlağı. Gəlir: 3.000 ağça
 • Parçı-Vayxır kəndinin yaxınlığında yerləşən Sənəyim (?) kəndi. Gəlir:3.100 ağça
 • Vayxır kəndinin yaxınlığında yerləşən Aşağı Parçı və Dövlətabad kəndləri.Gəlir: 3.400 ağça
 • Göyçü kəndinin yaxınlığında yerləşən Elvar kəndi. Gəlir: 3.600 ağça
 • Asaçe (?) kəndinin yaxınlığında yerləşən Abi-siyah kəndi. Gəlir: 3.200 ağça
 • Vayxır kəndinin yaxınlığında yerləşən Bəydili kəndi. Gəlir: 3.300 ağça
 • Xəlifkənd yaxınlığında yerləşən Acıkəhriz kəndi. Gəlir: 3.200 ağça
 • Yuxarı Parçı kəndinin yaxınlığında yerləşən Tanağa kəndi. Gəlir: 3.600 ağça
 • Xəlifkənd yaxınlığında yerləşən Bülbülabad kəndi. Gəlir: 3.200 ağça
 • Xəlifkənd yaxınlığında yerləşən Danaqalası kəndi. Gəlir: 3.500 ağça
 • Vayxır-Parçı kəndinin yaxınlığında yerləşən Uzunabad kəndi. Gəlir: 3.400 ağça
 • Quşçu kəndinin yaxınlığında yerləşən Gəray qışlağı. Gəlir: 3.000 ağça
 • Quşçu kəndinin yaxınlığında yerləşən Sudələn 44 qışlağı. Gəlir: 3.200 ağça
 • Quşçu kəndinin yaxınlığında yerləşən Şah Hüseyn qışlağı45. Gəlir: 3.000 ağça
 • Quşçu kəndinin yaxınlığında yerləşən Çinar qışlağı. Gəlir: 3.000 ağça
 • Qazıxan kəndinin yaxınlığında yerləşən Dərvişlər qışlağı. Gəlir: 6.640 ağça
 • Apaça kəndi. Gəlir: 9.200 ağça
 • Xalac kəndi. Gəlir: 14.000 ağça
 • Qarabürc kəndinin Behzad bulağı məzrə`əsi. Gəlir: 2.000 ağça
 • Maxta kəndinin yaxınlığında yerləşən Behzad budağı kəndi. Gəlir: 3.000 ağça
 • Qalacıq kəndinin yaxınlığında olan Fərhad arxı məzrə`əsi. Gəlir: 3.000 ağça
 • Kosacan kəndinin yaxınlığında olan Bayramxan məzrə`əsi. Gəlir: 500 ağça
 • Şəhriyar kəndinin yaxınlığında olan Sinli (?) və Səid məzrə`ələri. Gəlir: 500 ağça
 • Xəlicə kəndi. Gəlir: 500 ağça
 • Xanabad qışlağı. Gəlir: 600 ağça
 • Aseçeabad (?) kəndi. Gəlir: 600 ağça
 • Abdullabad kəndi. Gəlir: 500 ağça
 • Diyadin kəndi. Gəlir: 500 ağça
 • Bəydili kəndi. Kəndin başqa adı Görəçiabaddır. Gəlir: 500 ağça
 • Daşarx kəndi. Kəndin başqa adı Məlikkəndabaddır. Gəlir: 400 ağça[5][6]

1747 ci il də İrəvan xanlığının bölgələrindən biri.


İstinadlar

redaktə
 1. İbrahim Bayramov, "Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri", Bakı, "Elm", 2002.
 2. Мамедов С.А., Азербайджан по источникам XV - первой половины XVIII вв., Бакы, 1993, səh.41
 3. "Arxivlənmiş surət". 2021-10-24 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-12-03.
 4. "Arxivlənmiş surət". 2022-03-31 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-12-07.
 5. 1728 İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri səh 5
 6. "Arxivlənmiş surət" (PDF). 2022-07-05 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 2022-05-15.

Mənbə

redaktə
 • Əziz Ələkbərli, "Qədim türk-oğuz yurdu "Ermənistan"", Bakı, "Sabah", 1994.
 • PDF versiyası. // Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri. Müəllifi: İ. M. Bayramov; Redaktorları: B. Ə. Budaqov, H. İ. Mirzəyev, S. A. Məmmədov. Bakı: "Elm" nəşriyyatı, 2002, 696 səh. ISBN 5-8066-1452-2
 • Həbib Rəhimoğlu. "Silinməz adlar, sağalmaz yaralar", Bakı, "Azərnəşr", 1997.
 • B.Ə.Budaqov, Q.Ə.Qeybullayev. "Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti". Bakı, "Oğuz eli", 1998.
 • Ermənistan azərbaycanlılarının tarixi coğrafiyası, Bakı, "Gənclik", 1995.