Əsas menyunu aç

Kollektivləşmə

(Kollektivləşdirmə səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Kollektivləşməyə dair plakat, 1930-cu il.

Kollektivləşmə - bolşeviklərin SSRİ kənd təsərrüfatında apardıqları ikinci (sənayeləşmədən sonra) iri iqtisadi islahat. Bu islahatın mahiyyəti təsərrüfatda çoxukladlılığın ləğv edilməsi və xırda kəndli təsərrüfatlarının zorakılıqla ümumiləşdirilmiş kollektiv təsərrüfatlarda (kolxozlarda) birləşdirilməsindən ibarət idi.