Lamarkizm

(Lamark nəzəriyyəsi səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Lamarkizm — fransız alim-təbiətşünas Jan-Batist Lamark tərəfindən yaradılan dünyanın təkamül nəzəriyyəsi. Bu nəzəriyyə o dövrdə diqqəti çəkməsə də,sonradan müasir dövrədək qızğın mübahisə predmetinə çevrilir.Lamark indiyə qədər müasirliyini itirməyən "Zoologiyanın fəlsəfəsi" (1809) kitabının müəllifidir.