Budun dördbaşlı əzələsi

(Musculus quadriceps femoris səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Budun dördbaşlı əzələsi
Illu lower extremity muscles.jpg
Aşağı ətrafın əzələləri.
Latınca musculus quadriceps femoris
Başlanır Budun düz əzələsi
Bağlanır
Arteriya Bud arteriyası
Sinir Bud siniri
Vəzifəsi Dizin açılması; budun qatlanması
Antaqonisti Dizaltı vətərlər
Dorlands
/Elsevier
Quadriceps femoris muscle