Solar System Template Final.png
Redaktə Astronomiya Portalı

Astronomiya (yunanca "astron" (ἄστρον) - göy cismi, ulduz və "nomos" (νόμος) - qanun) — Səma cisimləri (Qalaktikalar, ulduzlar, planetlər, kometlər), onların sistemlərinin hərəkəti, quruluşu, mənşəyi və inkişafını öyrənən elmdir.

Ardı...


Redaktə Əsas məqalə

Ulduz özündə gedən istilik-nüvə reaksiyaları hesabına daxili şüalanma mənbələri olan göy cismi. Adi gözlə 6 minədək, teleskopla milyonlarla ulduz müşahidə olunur. Göydə ulduzlar bürclərdə qruplaşır. Ulduzların parlaqlıq vahidi ulduz ölçüsüdür. 1835-1839-cu illərdə yaxın ulduzlara qədər məsafə təyin edildi. 1945-ci ildən ulduzların radioşüalanma, sonra kosmik aparatlardakı cihazlar vasitəsilə infraqırmızı, ultrabənövşəyi, rentgenqamma şüalanmaları diapazonlarında müşahidəsinin çox mühüm rolu oldu. Güclü radio, bəzən optik və rentgen şüalanma verən ulduzlar pulsarlar adlanır. Yerin Günəş ətrafına hərəkəti nəticəsində ulduzlar göy sferasında il ərzində yerini dəyişir (buna illik parallaks deyilir). Ulduzlara qədərki məsafə (parseklə) parallaksın tərs qiymətinə (bucaq saniyələri ilə) bərabərdir.

Məqalənin davamı...


Redaktə Əsas rəsm
Buğa bürcündəki Xerchengebənzər dumanlıq


Redaktə Kateqoriyalar


Redaktə Layihələr

Qədim adları məlum olan bütün Ulduzlar haqqında məqalə yaratmaq


Redaktə Son əlavə olunanlar


Redaktə Bunları bilirsinizmi?


  • Astronomiyanın ən qədim elmlərdən biri olduğunu...
  • Bizə ən yaxın ulduzun Kentavr bürcünün α ulduzu olduğunu...
  • Yerlə günəş arasındakı məsafənin astronomik vahid qəbul olunduğunu...
Redaktə Əlaqədar portallar