Qədim Anadolu türkcəsi

Qədim Anadolu Türkçəsi
Orijinal adı تُركجٔ
Ölkələr Rum SultanlığıAnadolu bəylikləri
Rəsmi status Qaramanoğulları bəyliyi
Status ölü dil
Ölü dil XV əsr II yarısı
Təsnifatı
Kateqoriya Avrasiya dilləri

Ural-Altay dilləri Altay dilləri

Oğuz dilləri
Yazı Ərəb əlifbası
Dil kodları
LINGUIST List 1ca
Glottolog anat1259

Əlifba redaktə

Qədim Anadolu türkçəsi
Azərbaycan dili
گُزلٔر Gözlər
دَدَ Dədə
كُچُك Kiçik