Qaramanoğulları bəyliyi

Qaramanoğulları bəyliyi (türk. Karamanoğulları Beyliği) — Qaramanoğulları oğuzların Əfşar boyuna mənsubdurlar. Qaramanoğulları Anadoluda ən güclü ailə və soy qəbul edilirdi. Bu üzdən Osmanlı bəyliyi onlardan ilk başlarda uzaq durmuş, yaxşı böyüyüb gücləndikdən sonra Anadoludaki son bəylik olaraq Qaramanoğullarını özlərinə tabe ediblər. Bu güclü ailənin irəlidə problem çıxarmasını əngəlləmək üçün Osmanlı dövləti Qaramanoğlu ailəsindən olanları yeni fəth edilən Balkan torpaqlarına, oradan da Dunay sahilindəki Bolgar ölkəsinə və Kiprə sürgün etmişlər.

Qaramanoğulları bəyliyi

türk. Karamanoğulları Beyliği
12501487
bayrağı
Qaramanoğulları bəyliyi (qırmızı) (1450-ci illər)
Qaramanoğulları bəyliyi (qırmızı) (1450-ci illər)
PaytaxtıGərmənicəpolis (Ərmənək)
Larəndə
Konya
Mut
Ərəyli
Rəsmi dilləriQədim Anadolu türkçəsi
Ümumi dilləritürk dili
İdarəetmə formasımonarxiya
• 1250-1256
Nurə Sufi bəy Qaramanoğlu
• 1256-1261
Kəriməddin Qaraman bəy
• 1261-1277
Qaramanoğlu Mehmed bəy
• 1277-1300
Qaramanoğlu Günəri bəy
• 1300-1308
Qaramanoğlu Bədrəddin Mahmud bəy
• 1308-1312
Qaramanoğlu Yaxşı bəy
• 1312-1333
Qaramanoğlu Bədrəddin İbrahim bəy
• 1333-1348
Qaramanoğlu Ələddin Xəlil bəy
• 1349-1350
Qaramanoğlu Fəxrəddin Əhməd bəy
• 1350-1351
Qaramanoğlu Şəmsəddin bəy
• 1351-1356
Qaramanoğlu Burhanəddin Musa bəy
• 1356-1361
Qaramanoğlu Süleyman bəy
• 1361-1398
Qaramanoğlu Ələddin Əli bəy
• 1398-1399
Qaramanoğlu Nəsrəddin Mehmed bəy
• 1423-1424
Qaramanoğlu Bəngi Əli bəy
• 1424-1464
Qaramanoğlu İbrahim bəy
• 1464-1469
Qaramanoğlu İshaq bəy
• 1469-1483
Qaramanoğlu Pir Əhməd bəy
• 1483-1487
Qaramanoğlu Qasım bəy
Tarixi 
• Yaranması
1250
• Süqutu
1487
Ərazisi
Sələfi
Xələfi
Rum sultanlığı
Osmanlı İmperiyası

ŞəcərəRedaktə

  BƏYLƏR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sufi Nurəddin bəy
Oba bəyi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
QARAMAN BƏY
Bəy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2)
I MEHMED BƏY
Bəy
 
 
 
 (4)
BƏDRƏDDİN MAHMUD BƏY
Bəy
 
 
 
 (3)
GÜNƏRİ BƏY
Bəy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (6)
I İBRAHİM BƏY
Bəy
 
 (5)
YAXŞI BƏY
Bəy
 
 (7)
ƏLƏDDİN XƏLİL BƏY
Bəy
 
 (10)
BURHANƏDDİN MUSA BƏY
Bəy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (8)
FƏXRƏDDİN ƏHMƏD BƏY
Bəy
 
 
 
 (9)
ŞƏMSƏDDİN BƏY
Bəy
 
 
 
 (12)
ƏLƏDDİN ƏLİ BƏY
Bəy
 
 
 (11)
SÜLEYMAN BƏY
Bəy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (13)
II MEHMED BƏY
Bəy
 
 
 
 
 (14)
BƏNGİ ƏLİ BƏY
Bəy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (15)
II İBRAHİM BƏY
Bəy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (17)
PİR ƏHMƏD BƏY
Bəy
 
Turqut bəy
 
 (16)
İSHAQ BƏY
Bəy
 
 (18)
QASIM BƏY
Bəy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (19)
MAHMUD BƏY
Bəy