Anadolu bəylikləri

Anadolu bəylikləriAnadolu türkmənlərinin Malazgird müharibəsindən sonra Anadoluda qurduqları kiçik dövlətlərdir. Müharibənin dərhal ardından, xüsusilə də şərqi Anadoluda və cənub-şərqi Anadoluda qurulan dövlətlər Birinci dövr Anadolu bəylikləri; Anadolu Səlcuqlu dövlətinin zəifləməsi və süqutundan sonra qurulan dövlətlərə isə İkinci dövr Anadolu bəylikləri deyilir.

II Dövr Anadolu bəyliklərinin xəritəsi.

Birinci dövr Anadolu bəylikləriRedaktə

Bəyliyin adı Paytaxtı Hakimiyyət müddəti
Çaka bəyliyi İzmir 1081-1098
Əhlətşahlar bəyliyi Ahlat 1110-1207
Artuqlu bəyliyi Həsənkeyf, MardinHarput 1102-1409
Danişməndlilər bəyliyi Sivas 1071-1178
Dilmaçoğulları bəyliyi Bitlis 1085-1398
İnaloğulları bəyliyi Diyarbəkir 1095-1183
Mengücəklü bəyliyi Ərzincan 1080-1228
Saltuklu bəyliyi Ərzurum 1072-1202
Çubukoğulları bəyliyi Harput 1085-1112
Tanrıbermiş bəyliyi Efes 1074-1098

İkinci dövr Anadolu bəylikləriRedaktə

Bəyliyin adı Paytaxtı Hakimiyyət müddəti
Alanya bəyliyi Alanya 1293-1421
Aydınoğulları bəyliyi Birgi sonra Ayasuluk (Selçuk) 1308-1426
Candaroğulları bəyliyi Kastamonu 1299-1461
Canik bəylikləri Samsun XIII-XIV əsrlər
Çobanoğulları bəyliyi Kastamonu 1227-1309
Zülqədəroğulları bəyliyi Elbistan sonra Qəhrəmanmaraş 1339-1521
Eretna bəyliyi Sivas, sonra Kayseri 1328-1381
Ərzincan bəyliyi Ərzincan 1379-1410
Əşrəfoğulları bəyliyi Konya 1250-1326
Gərmiyanoğulları bəyliyi Kütahya 1300-1428
Həmidoğulları bəyliyi Eğirdir 1301-1423
İnancoğulları bəyliyi Denizli 1261-1368
Qadı Bürhanəddin bəyliyi Kayseri 1381-1398
Qaramanoğulları bəyliyi Konya 1256-1483
Karəsi bəyliyi Balıkəsir 1297-1360
Menteşe bəyliyi Muğla 1280-1424
Osmanoğulları bəyliyi Söğüt 1281-1922
Pərvanəoğulları bəyliyi Sinop 1277-1322
Ramazanoğulları bəyliyi Adana 1325-1608
Sahib Ataoğulları bəyliyi Afyonqarahisar 1275-1342
Sarıxanoğulları bəyliyi Manisa 1302-1410
Tacəddinoğulları bəyliyi Niksar 1303-1415
Təkəoğulları bəyliyi Antalya 1321-1390

MənbəRedaktə