Qərb dünyası

Qərb dünyası, Qərb sivilizasiyası və ya sadəcə Qərbdünyanın digər mədəniyyətlərinə nisbətən AvropaŞimali Amerikanı göstərmək üçün istifadə olunan siyasi konsepsiya. Soyuq müharibə dövründə Qərb termini, AvropaŞimali Amerikadakı kommunist olmayan ölkələri göstərmək üçün Qərb bloku olaraq istifadə edilmişdir.

Huntingtona görə mədəniyyətlər.[1] Tünd göy rəng qərb dünyasını göstərir.
Avropa İttifaqı (tünd mavi) və namizəd ölkələr

TərifləriRedaktə

Soyuq müharibə dövründə kommunist olmayan ölkələrdə kommunist ölkələrə nisbətən daha çox hüquq və azadlığın olduğu iddiası ilə yaradılan Azad dünya konsepsiyası zamanla xüsusi ilə, Qərb ölkələri tərəfindən Qərb dünyası mənasında istifadə olunur. Bununla birlikdə, azad dünya tərifi ümumiyyətlə Yaponiya kimi Avropalı olmayan, ancaq müttəfiq demokratik ölkələri də əhatə edirdi, lakin demokratik olmayan, lakin soyuq müharibə dövründə Qərblə müttəfiq olan, xüsusilə Cənubi Amerika, AsiyaAfrikadakı ölkələri əhatə etmirdi.

TarixçəRedaktə

Bir çox tarixçilərə görə, Qərb sivilizasiyasının kökü Qədim YunanRoma mədəniyyətlərinə əsaslanır. Avropalıların Yeni dünyaya gəlişi ilə Avropa sivilizasiyası ABŞ və Kanada mədəniyyətlərinin də əsasını təşkil etdi.

DinRedaktə

Bu gün Qərb dünyasının əksəriyyəti xristian dininə mənsubdur və bu dindən gələn mədəniyyətə mənsubdur.

İstinadlarRedaktə

  1. [1]