Qalça əzələsi

Qalça əzələsi (lat. musculus iliacus) daxili qrup çanaq əzələlərindən olub, qalça çuxurundan başlanğıc götürüb, bud sümüyünün kiçik troxanter çıxıntısına bağlanır.

Qalça əzələsi
Anterior Hip Muscles 2.PNG
Qalça və ona qonşu əzələlər
Gray236.png
Sağ çanaq sümüyünün daxili səthi. (aşağıda, solda qalça çuxuru.)
Başlanır Qalça çuxuru
Bağlanır Bud sümüyünün kiçik troxanter çıxıntısı
Arteriya Medial femoral circumflex artery, qalça-bel arteriyası: qalça şaxəsi
Sinir Bud siniri
Vəzifəsi Bud-çanaq oyanağı:bud sümüyünün qatlanması və bayıra hərlənməsi
Antaqonisti Böyük sağrı əzələsi