Qara Əhməd Paşa külliyəsi

Qara Əhməd Paşa külliyəsi — İstanbulda XVI əsrə aid külliyə. Osmanlı sultanı I Süleymanın sədrəzəmlərindən Qara Əhməd Paşa tərəfindən inşası başladılan, ancaq paşanın edamından sonra sədarətə gələn Rüstəm Paşa tərəfindən tamamlanan külliyənın memarı Memar Sinandır. Külliyə məscid, mədrəsə, məktəb, çeşmə və türbədən ibarətdir. İnşaatı 21 iyul 1555 tarixində başlamış, ancaq çox keçmədən 29 sentyabrda Əhməd Paşa edam edilmişdir. Bu səbəbdən inşası bir müddət gecikmiş, ancaq 1558-ci ildə külliyənin inşası Rüstəm Paşanın sifarişi ilə davam etdirilmişdir. 25 mart 1565 tarixində külliyənin inşası tamamlanmışdır.[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

StrukturuRedaktə

Qara Əhməd Paşa məscidiRedaktə

TürbəRedaktə

MəktəbRedaktə

MənbəRedaktə

  1. A. Gabriel, “Les mosquées de Constantinople”, Syria, Paris 1926, s. 393
  2. R. Ekrem Koçu, “Ahmed Paşa Külliyesi”, İst. A, I, 431-434
  3. Nakkaş Sâî Mustafa Çelebi, Tezkiretü’l-ebniye (nşr. Rıfkı Melül Meriç: Mimar Sinan Hayatı, Eseri I: Mimar Sinan’ın Hayatına, Eserlerine Dair Metinler), Ankara 1965, s. 26, 34, 75, 95, 103
  4. Tahsin Öz, Tavanlarımız”, Güzel Sanatlar Dergisi, V, İstanbul 1944, s. 29-49 (nakışlı tavanın resmi)
  5. Ayvansarâyî, Hadîkatü’l-cevâmi‘, I, 141
  6. Halil Edhem [Eldem], Camilerimiz, İstanbul 1933, s. 58-59
  7. İ. Hakkı Konyalı, Mimar Koca Sinan’ın Eserleri, İstanbul 1950, s. 10-31
  8. E. Egli, Sinan, Erlenbach-Zürich 1954, s. 71-74
  9. Şerefeddin Yaltkaya, “Kara Ahmed Paşa Vakfiyesi”, VD, II (1942), s. 83-168; A. Saim Ülgen, “Topkapı’da Ahmet Paşa Heyeti”, a.e., s. 169-171
  10. C. Gurlitt, Die Baukunst Konstantinopels, Berlin 1907-12, s. 83