Qaramanoğulları Oğuzların Avşar boyuna mənsubdurlar. Qaramanoğulları Anadoludaki ən güclü ailə, soy qəbul edilirdi. Bu üzdən Osmanlı bəyliyi onlardan ilk başlarda uzaq durmuş, yaxşı böyüyüb gücləndikdən sonra Anadoludaki son bəylik olaraq Qaramanoğullarını özlərinə tabe etmişlər. Bu güclü ailənin irəlidə problem çıxarmasını əngəlləmek üçün, Osmanlı dövləti, Qaramanoğlu ailəsindən olanları yeni fəth edilən Balkan torpaqlarına, özəlliklə də Dunay sahilindəki Bolgar ölkəsinə ve Kipr'a sürgün etmişlər.Qaramanoğulları Bəyliyi ilə əyni olub