Qaramanoğlu Ələddin Əli bəy

Qaramanoğlu Ələddin Əli bəy (13421398, Konya) — Qaramanoğulları bəyliyinin bəyi. Osmanlı sultanı I Muradın qızı Nəfisə Xatunla evləndiyi üçün, bir çox tarixi mənbədə Kürəkən Ələddin Əli bəy olaraq anılır.

Ələddin Əli bəy
türk. Alaaddin Bey
1362 – 1398
ƏvvəlkiQaramanoğlu Süleyman bəy
SonrakıQaramanoğlu Nəsrəddin Mehmed bəy
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi
Vəfat tarixi
Vəfat yeri
Atası Qaramanoğlu Xəlil bəy
Həyat yoldaşı Nəfisə Xatun
Uşaqları Qaramanoğlu Nəsrəddin Mehmed bəy
Qaramanoğlu Bəngi Əli bəy
Dini Sünni, İslam

Həyatı

redaktə

İstinadlar

redaktə

Mənbə

redaktə
 • Prof. Yaşar Yüce-Prof. Ali Sevim: Türkiye tarihi Cilt I, AKDTYKTTK Yayınları, İstanbul, 1991 pp 247–248
 • Halil İnalcık: Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları,İSAM, İstanbul, ISBN 978-605-5586-06-5 p. 99
 • Feridun Ahmed Bey, Münşeâtü’s-selâtîn, İstanbul 1274, I, 90-91, 95-96, 101-103, 104-107, 108, 110, 111, 113;
 • Esterâbâdî, Bezm ü Rezm (nşr. Kilisli Muallim Rifat), İstanbul 1928, bk. Dizin, s. 43, 48, 312-314;
 • Şikârî Ahmed, Karaman Tarihi (haz. Mesut Koman), Konya 1946, s. 1-2, 61, 106-113, 116-117;
 • Neşrî, Cihannümâ (Unat), I, 189-193, 215-235, 315-321;
 • Hoca Sâdeddin, Tâcü’t-tevârîh, İstanbul 1279-80, I, 6768, 103-108, 128-129, 131-133;
 • J. Schiltberger, The Bondage and Travels of Schiltberger (trc. Hakluyt Society), London 1879, s. 32;
 • İstanbul’un Fethinden Önce Yazılmış Tarihî Takvimler (nşr. Osman Turan), Ankara 1954, s. 31-42;
 • İ. Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitâbeleri ile Karaman Tarihi, İstanbul 1967, s. 230-231, 233, 235, 252, 254, 255-256, 466;
 • Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, s. 13-14;
 • a.mlf., Osmanlı Tarihi, I, 160-161, 189-193, 245-247, 249, 265, 295-298;
 • Halil Edhem [Eldem], “Karamanoğulları’na Dair Vesâik-i Mahkûke”, TOEM, II/11 (1327), s. 709-711;
 • Faruk Sümer, “Anadolu’da Moğollar”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, I, Ankara 1969, s. 125-126;
 • a.mlf., “Karaman oğulları”, EI2 (İng.), IV, 619-625;
 • Nihal Atsız, “Hicri 858 Yılına Ait Takvim”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, IV, Ankara 1973, s. 256, 257;
 • Mükrimin Halil Yınanç, “Bayezid I.”, İA, II, 369-392;
 • M. C. Şehâbeddin Tekindağ, “Karamanlılar”, İA, VI, 316-330.