Romb (yun. ρομβος) — bütün tərəfləri bərabər olan paraleloqramdır. Bütün bucaqları düz bucaq olan romba kvadrat deyilir.

Rhombus.svg

DiaqonallarıRedaktə

 • Diaqonalların uzunluqları fərqlidir;
 • Diaqonallar kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür;
 • Diaqonalları qarşılıqlı perpendikulyardır;
 • Diaqonalı uyğun təpə nöqtələrində yerləşən bucaqların tənbölənidir;
 • Hər bir diaqonalı rombu iki bərabəryanlı üçbucağa ayırır.

XassələriRedaktə

 • Bütün tərəfləri bərabərdir.
 • Qarşı tərəfləri bir-birinə paraleldir.
 • Qarşı bucaqları bərabərdir.
 • Birtərəfli bucaqlarının cəmi 180°-dir.

PerimetriRedaktə

 •  olduğundan P=4a. Eyni düstur kvadrat üçün də doğrudur.

SahəsiRedaktə

1)Rombun sahəsi diaqonallarının hasilinin yarısına bərabərdir.

2) Rombun sahəsi tərəfinin kvadratı ilə bu tərəflər arasında qalan bucağın sinusunun hasilinə bərabərdir.

 

 • ID = IB = d
 • IC = IA = c

 

3) Rombun sahəsi tərəfi ilə hündürlüyünün hasilinə bərabərdir.

S=ah

İstinadlarRedaktə

Xarici keçidlərRedaktə