Səfəvilərlə əlaqədar hərbi əməliyyatların siyahısı

Səfəvilər ilə bilavasitə və ya bilvasitə əlaqədar döyüşlərin, yürüşlərin, mühasirə və sair hərbi əməliyyatların hərfi düzümü: redaktə

Hərbi əməliyyatın adı Baş vermə tarixi Qeydlər Şəkil
A
Almabulağı döyüşü (1503) 1503-cü il 21 iyun Almabulağı döyüşü Qızılbaşlar ilə Ağqoyunlular arasında baş vermişdir və Qızılbaşlar qazanmışdırlar.  
B
Baxtrioni döyüşü (1659) 1659-cu ilin sentyabrı Baxtrioni döyüşü Qızılbaşlar ilə gürcü üsyançılar arasında baş vermişdir və Qızılbaşlar qazanmışdırlar.  
C
Cabanı döyüşü (1500) 1500-cü ilin oktyabrı Cabanı döyüşü Qızılbaşlar ilə Şirvanşahlar arasında baş vermişdir və Qızılbaşlar qazanmışdırlar.  
Cam döyüşü (1528) 1528-ci il 24 sentyabr Cam döyüşü Qızılbaşlar ilə Şeybanilər arasında baş vermişdir və Qızılbaşlar qazanmışdırlar.  
Ç
Çaldıran döyüşü (1514) 1514-cü il 23 avqust Çaldıran döyüşü Qızılbaşlar ilə Osmanlılar arasında baş vermişdir və Osmanlılar qazanmışdırlar.  
Çıldır döyüşü (1578) 1578-ci il 9 avqust Çıldır döyüşü Qızılbaşlar ilə Osmanlılar arasında baş vermişdir və Osmanlılar qazanmışdırlar.  
D
Damğan döyüşü (1729) 1729-cu il 29 sentyabr-5 oktyabr Damğan döyüşü Qızılbaşlar ilə Hotakilər arasında baş vermişdir və Qızılbaşlar qazanmışdırlar.  
Dimdim döyüşü 1609-cu il noyabr-1610-cu il yay Dimdim döyüşü Qızılbaşlar ilə kürd üsyançılar arasında baş vermişdir və Qızılbaşlar qazanmışdırlar.  
G
Gəncə mühasirəsi (1606)
Gəncə mühasirəsi (1734)
Gicduvan döyüşü
Gülnabad döyüşü
H
Hörmüz döyüşü (1622) 1622-ci ilin fevral-aprel Hörmüz döyüşü Qızılbaşlar, Ost-Hind şirkəti ilə Portuqaliya Krallığı, Hörmüz Əmirliyi arasında baş vermişdir və Qızılbaşlar ilə Ost-Hind şirkəti qazanmışdırlar.
 
Herat yürüşü (1729) 1729-ci ilin 4 may-1 iyul Hörmüz döyüşü Qızılbaşlar ilə Abdali əfqanlar arasında baş vermişdir və Qızılbaşlar qazanmışdırlar.
 
X
Xvar dərəsi döyüşü (1729) 1729-cu il Xvar dərəsi döyüşü Qızılbaşlar ilə Hotakilər arasında baş vermişdir və Qızılbaşlar qazanmışdırlar.
 
İ
İraqeyn yürüşü
İsfahanın azad edilməsi
K
Kərkük döyüşü 1733-cü il 24-26 oktyabr Kərkük döyüşü Qızılbaşlar ilə Osmanlılar arasında baş vermişdir və Qızılbaşlar qazanmışdırlar.  
Q
Qoçhisar döyüşü (1516) 1516-ci il 25 may Qoçhisar döyüşü Qızılbaşlar ilə Osmanlılar arasında baş vermişdir və Osmanlılar qazanmışdırlar.
Qars döyüşü (1745) 1745-ci il 19 avqust Qars döyüşü Qızılbaşlar ilə Osmanlılar arasında baş vermişdir və Qızılbaşlar qazanmışdırlar.
 
M
Mahmudabad döyüşü
Marabda döyüşü
Martqopi döyüşü
Mərv döyüşü
Məşəl savaşı
Muradtəpə döyüşü
Murçexort döyüşü
S
Samur döyüşü (1460)
Səngi Muğan ada döyüşü
II Sufiyan döyüşü
Ş
Şah I Abbasın Kartli və Katexiyaya yürüşləri
Şah I Abbasın Şirvana yürüşü
Şəməsi döyüşü
Şərur döyüşü
U
Urmiya döyüşü (1604) 1605-ci il 9 sentyabr Urmiya döyüşü Qızılbaşlar ilə Osmanlılar arasında baş vermişdir və Qızılbaşlar qazanmışdırlar.
 
Z
Zərqan döyüşü (1729) 1729-cu il 24 sentyabr Zərqan döyüşü Qızılbaşlar ilə Hotakilər arasında baş vermişdir və Qızılbaşlar qazanmışdırlar.
 

İstinadlar redaktə

Səfəvilər