Səid Mehmed Paşa

Səid Mehmed Paşa (Osmanlı türkcəsi: سعيد محمد باشا) (ö. 1869) — Osmanlı sultanı II MahmudSultan Əbdülməcid dönəmlərində müxtəlif vəzifələrdə xidmət etmiş dövlət xadimi.

Səid Mehmed Paşa
Şəxsi məlumatlar
Vəfat tarixi
Vəfat yeri İstanbul, Osmanlı imperiyası
Həyat yoldaşı Mihrimah Sultan
Uşağı Sultanzadə Abdullah bəy

Əslən Bursalı olub, dayısı olan saray başçavuşusu Əli Əfəndinin vasitəsilə 1820-ci ildə Köhnə saraya, 1822-ci ildə isə Əndəruna alınaraq burada təhsil almışdır. Daha sonra xəzinə kəndxudası Kiprli Əli Əfəndinin çuxadarı olaraq xidmət etmişdir. 1827-ci ildə padşahın baş çuxadarı, 1831-ci ildə isə silahdarı olmuşdur. Ancaq bir il sonra vəzifələrindən azad olunub, Anadoluya sürgün edilmişdir. 1834-cü ilin iyulunda İstanbul boğazının mühafizəsiylə vəzifələndirilmişdir.

Bu vəzifədə ikən 6 aprel 1836-cı ildə vəzir rütbəsi alaraq II Mahmudun qızlarından Mihrimah Sultanla nigahlanmışdır. Cütlüyün toy mərasimi isə 28 aprel 1836-cı ildə Dolmabağça sarayında baş tutmuş, eyni mərasimdə Şahzadə ƏbdülməcidŞahzadə Əbdüləziz Sədabad qəsrində sünnət edilmişdir. Ancaq çox keçmədən 31 avqust 1838-ci ildə Mihrimah Sultan doğum əsnasında vəfat etmişdir. Dünyaya gələn Sultanzadə Abdullah bəy adlı oğlan uşağı da çox yaşamamışdır.

11 noyabr 1836-cı ildə Anadolu sərdarlığına, 14 noyabr 1837-ci ildə isə baş sərdarlığa təyin edilmişdir. 3 iyul 1839-cu ildə ticarət naziri, 8 yanvar 1840-cı ildə kaptan-ı dərya, 30 mart 1841-ci ildə ikinci dəfə ticarət naziri, həmin ilin mayında Aydın, yanvar 1842-ci ildə isə Ədirnə valisi təyin edilmişdir. 1842-ci ilin dekabrında vəzifədən alınmışdır.

1861-ci ildə sədarətə dəvət edilsə də, bu təklifi geri çevirmiş təqaüdə ayrılmışdır. 1869-cu ildə vəfat etmişdir.

Mənbə redaktə

  • Sicill-i Osmani V cild, səh. 84