Saltuklu bəyliyi


Saltuklu bəyliyi — Malazgirt müharibəsindən sonra Böyük Səlcuq dövləti komandirlərindən, eyni zamanda adı ‘seyyid’ olan Əbülqasım Saltuk bəyin 1071-ci ildə qurduğu bir Anadolu türk bəyliyi.

Tarixi dövlət
Saltuklu bəyliyi
Saltuklu Beyliği
1200-cü ildə Anadolu bəylikləri.
1200-cü ildə Anadolu bəylikləri.
 
 
1072 —

Rəsmi dilləri Türk dili
Dövlət dini İslam
İdarəetmə forması Mütləq monarxiya
 • 1071-? Əbülqasım I Saltuk bəy
 • 1200-? Məlikşah

Tarixi Redaktə

Mərkəzi Ərzurum olub. Saltuklular gürcülərlə döyüşərək torpaqlarını genişlətmişlər. Danışməndlilərlə bir olub xristianlara qarşı uğurlu müharibələr etmişlər. Anadolu Səlcuq sultanı Rüknəddin Süleyman Şah gürcülər üzərinə çıxdığı səfərə Saltuk bəyi Alaattin Məlik şahı da dəvət etmişdir. Ancaq Alaattin Məlik şah bu səfərə qoşulmağı qəbul etməyincə, Rüknəddin Süleyman Şah 1202-ci ildə Ərzurumu alaraq Saltuklular bəyliyinin mövcudluğuna son qoymuşdur.

Saltuklu bəyləri Redaktə

  • Əbülqasım I Saltuk bəy / 1072
  • Əli / 1102
  • Ziyaəddin Qazi / 1124
  • İzzəddin II Saltuk / 1132
  • Nəsırəddin Məhəmməd / 1168
  • Mama xatun / 1191
  • Məlikşah / 1200

Rum səlcuqluları hakimiyeti / 1202

İstinadlar Redaktə

Həmçinin bax Redaktə

Xarici keçidlər Redaktə

Xarici keçidlər Redaktə