Theotokos

Xristianlıq
Jesus-Christ-from-Hagia-Sophia.jpg

P christianity.svg

Xristianlıq

Theotokos (Yunanca: Θεοτόκος), İsa anası Məryəm üçün Şərqi pravoslav kilsəsindəŞərqi Katolik Kilsələrində istifadə olunan termindir. Yunan dilindəki Allah mənasını verən theosdoğmaq mənasını verən tikto sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır və “Allahı doğmaq”, “Allahın anası” deməkdir.

V və ya VI əsrə aid ola Theotokos mövzulu bir ikona.