Tiniüstü əzələ

Tinüstü əzələ (lat. musculus supraspinatus)- çiyini əhatə edən rotator manjetinin 4 əzələsindən biridir. Bu əzələ öz başlanğıcını tinüstü çuxurdan götürür, bazu sümüyünün böyük qabarına bağlanır. Əsas funksiyası qolun qalxmasını təmin etməkdir.

Tinüstü əzələ
Supraspinatus muscle back4.png
Tinüstü əzələnin mövqeyi (qırmızı rənglə göstərilmişdir)
Supraspinatus.PNG
Tinüstü əzələnin mövqeyi (qırmızı rənglə göstərilmişdir)
Latınca musculus supraspinatus
Başlanır kürək sümüyünün tinüstü çuxurundan
Bağlanır Bazu sümüyünün böyük qabarı
Arteriya Kürəküstü arteriya
Sinir Kürəküstü sinir
Vəzifəsi Qolun abduksiyası, bazu sümüyünü stabil saxlamaq
Dorlands
/Elsevier
12551039