Transept bazilikanın planını şaquli olaraq kəsərək, kilsə ərazisini xaç şəklində vurğulayan çarpaz nefdir

Bir kafedralın planı. Kölgəli sahə transepti əks etdirir.