Trotski

Trotskisoyad.

  • Lev Trotski — Marksist inqilabçı və nəzəriyyəçi, Sovet siyasi xadimi.
  • Sergey Trotski — Ssenari Müəllifi. Aktyor.
Digər