Uraxus
Sidikliyin, penisin, sidik kanalının vertikal kəsiyi. Yuxarıda sidikliyin dibində uraxus görünür.
№1. Uraxus
Latınca Urachus
Qrey subyekt 252 1213
Kod ET
MeSH Urachus
Dorlands/Elsevier 12837658

Uraxus (yun. οὖρον — sidik + yun. χέω — tökürəm) embrionda allantoisin yuxarı hissəsindən təşkil olunmuş, boru şəkilli sidik axarı olub, sidikliyin dibinin ön şöbəsini göbək ciyəsi ilə birləşdirir. Doğuşa yaxın çapıq toxuması ilə əvəzlənərək orta göbək bağına — (lat. ligamentum medianum umbilicale) çevrilmiş olur. Bəzi hallarda axacaq tam bağlanmadıqda onun anomaliyalarına səbəb olur:

  • Göbək svişi — uraxusun göbək hissəsinin bağlanmaması nəticəsində meydana çıxır.
  • Qovuq-göbək svişi — uraxusun tamamilə bağlanmaması nəticəsində meydana çıxır. Özünü nəm göbək yarası kimi büruzə verir.
  • Sidikliyin divertikulu — uraxusun sidiklik hissəsinin bağlanmaması nəticəsində meydana çıxır.
  • Uraxus sisti — uraxusun orta hissəsinin bağlanmaması nəticəsində meydana çıxır.