Voyvodaslavyan dillərində komandir və ya şahzadə deməkdir. Osmanlı imperiyası ValaxiyaMoldavianı öz torpaqlarına əlavə etməzdən əvvəl bu ölkələrin krallarına voyvoda deyilirdi. Osmanlı imperatorluğu dövründə eyni termin, sultanın Valaxiya və Moldavia əyalətlərinə təyin etdiyi qubernatorlar üçün istifadə edilməyə davam edilmişdir. Voyvodalar Osmanlı imperiyasının kadrlarında sancaqbəylərinə bərabər mövqedə idilər.

XVII əsrin Moskva voyvodası