Mövzu olunan tənliyi əslində tam bir riyazi yalandır və heç bir məntiqi əsası yoxdur. Bu misal almaq üçün əvvəlcə iki bir birinə bərabər olan dəyişən x, y götürürlər. Sonra bəzi riyazi çevrilmələr edib, müxtəsər vurma düsturundan istifadə edib, tərəflərin yerini dəyişib, vurma, bölmə əməllərindən istifadə edib, sonda hər iki tərəfə 3 əlavə edib alırlar.

Alınması

redaktə

Əslində   tənliyi ilə əvvəllər daha fərqli və qarışıq idi, bunun zamanla sadələşməsinin ən əsas şeylərdən birincisi dəyişənlərə (  ) 0 qiyməti verildiyində tənliyin bir işə yaramaması. bir digər tərəfdən isə natural ədəd seçimi. Tənlik ən sadə formada belə başlayır:

       

               

Yanlışlar

redaktə

Əvvəla, bu tənlik vaxt keçdikcə çoxlu riyaziyyatçı tərəfindən mənası qəbul edilməmişdir və bu tənlik sözsüz doğru deyil. Bu tənlik bəzi riyazi sabitlər ilə də qurula bilər; ancaq doğruluğu isbat edilməmişdir. Tənlikdə (x-y) ifadəsi hər iki tərəfdə sadələşdirilərkən bu ifadənin sıfıra bərabər olduğu ehtimal edilir. Məsələn, 2*0=3*0 bərabərliyində bir yanlışlıq yoxdur. Amma burada 0-ları sadələşdirsək    deyə bilərik ki, bu xətalı olur (məxrəc sıfır ola bilməz). Qısacası, tənlikdə 0 vuruğunu sadələşdirmək olmaz.

Məchulun dəyişdirilməsi

redaktə

Əgər bu tənlikdə  sə bura istənilən tam ədədi qoya bilərik. Əgər    ə "0" qiymətini qoysaq tənliyin tamamilə pozulacağını sübut etmiş olacayıq.

Tənliyin həll edilməsində səhvlər

redaktə

Bir tənlik əgər heçbir şərt olmadan başlayırsa (məsələn:  ) tənliyin qiymət almasında riyazi bir yanlışlıq var. Bu tənlikdə isə aralıq şərti olmadan başlayır və 3-cü (aldadıcı hissə) sətirdən sonra pozulur; çünki    məchullarına "0" (sıfır) qoyulsa bərabərlik həqiqətən alınır.